Аспекти точності тривимірного вимірювання на основі фотограмметрії

1
Університетський коледж Gävle
2
Королівський технологічний інститут
3
Королівський технологічний інститут

Метою цього звіту є дослідження точності визначення тривимірного руху повітря в вентильованих приміщеннях за допомогою фотограмметричних методів. Було використано два підходи для визначення точності. Перший з них базується на аналітичному розрахунку, який аналізує співвідношення між координатами зображення та координатами об'єкта. Другий спосіб заснований на моделюванні, вводячи випадкові помилки в координати зображення та обчислення точок об'єкта. Для типового об'єкта розміром 3х3х0,3 м було досягнуто відносно тісної згоди між помилками, отриманими аналітично і моделюванням. В роботі обговорюються деякі інші аспекти, такі як оптимізація мережі, вибір відповідної математичної моделі процесу. Нарешті, представлені рекомендації щодо подальших досліджень та розробок.

1. Adrian, R.J ’’Particle-Imaging techniques for experimental fluid Mechanics”, Annu. Rev. Fluid. Mechanics: Vol. 23, pp. 261-304.
2. Hazay, I (1970) ’’Adjusting Calculation in surveying”, 1970,Akademiai Kaido, Budapest.
3. Muller, D and Renz, U (1996) ’’Determination of All Airflow velocity Components by a Particle IMAGE-Velocimetry System (PIV)”. Proceedings Roomvent’96 Vol 2. July 18 Yokohama, JAPAN. 
4. Scholzen, F (1997) ’’Bestimmung des dreidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes in Raumen durch quantitative Stromungsvisualisierung”, ETH Zurich.
5. Aslund, A and Engberg H (1993) ’’Fotogrammetrisk 3-D kartlaggning av luftrorelser і ett rum”, Hogskolan Gavle/Sandviken, The National Swedish Institute for Building Research.