Дослідження точності аналітичної блочної фототріангуляції при відомих елементах зовнішнього орієнтування

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

1. Дорожинський О.Л., Колб 1.3. “Моделювання в фотограмметрії незалежних помилок з негаусівським розподілом” .Деп. в УкрДНТБ. №351240 1995р.
2. Лобанов А.Н. и др. ’’Аналитическая пространственная фототриангуляция”.. М. ,”Недра”, 1991.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 5DvdTZQpbFwe-Kod-yR6llnSHwMvh1kmw8elbwNCnxI [:db_insert_placeholder_1] => 5DvdTZQpbFwe-Kod-yR6llnSHwMvh1kmw8elbwNCnxI [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:10311;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 12:47:01.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679910421 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).