Математичні моделі точного фотограмметричного обстеження

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Велика різноманітність різних методів і прийомів використовується для обробки зображень, отриманих шляхом фотограмметричним обстеженням . Методи цифрової фотограмметрії на етапі побудови геометричної моделі та аналізу результатів вимірювання цієї моделі повністю використовують апарат аналітичної фотограмметрії. Отже, розробка різних математичних моделей має велике значення. У статті наведено аналіз даних фотограмметрії та методів їх коригування. Автори формулюють універсальну математичну модель, що стосується задач фотограметрії. Існує теоретичне рішення для спільного коригування вимірюваних величин, їх функцій та контрольних даних, наведених у статті. Автори наводять приклади часткових випадків, що походять від узагальненої моделі.

1. Айвазян C.A., Енюков H.C., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М. Финансы и статистика, 1985. 215 с.
2. Дорожинский A.JI., Гринюк М.Я. Уравнивание функций коррелированных измерений // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка. 1980. В ьт . 30, с, 91-95.
3. Дорожинский A.JI., Гриніок М.Я. Уравнивание фототриангуляции с учетом функциональных координатных связей // Геодезия, картография и аэрофотосъёмка. 1984, Вып. 40, с, 143-148.
4. Дорожинский А.Л. “Теория и технология методов аналитической фотограмметрии в автоматизированных геологических комплексах и системах”. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Львов, 1988.
5. Москаль Н.М. Фототеодолітне знімання з високоточними опорними даними . Збірник матеріалів конференції “Основні напрямки розвитку фотограмметрії та дистанційного зондування в Україні”. Київ, 1996. с .177-189.
6. Moritz Н.А. Generalizet least- squares model.- Studia geoph. as geod., 14,1970, p. 353-362