Передмова до матеріалів 1-ої Міжнародної наково-практичної конференції

1
Національний університет “Львівська політехніка”