Про один метод інтерполяції аномалій сили ваги

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано залежність аномалій сили тяжіння від висоти, представленої у вигляді інтерполяційного полінома на території Західних і Східних Карпат. Зроблено висновок про те, що будувати подібні поліноми для вирішення завдання інтерполяції можна тільки для невеликих територій з відомим розподілом щільності порід.

1. Евсеев С.В. О связи гравитационных аномалий с высотами рельефа / Геодезия и аэрофотосъёмка // Изв. вузов, 1970. № 6. С. 21-24.

2. Сердюченко Б.Я. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal / Паритет, Харків, 1995.

3. Скуин Б.Л. Зависимость аномалий силы тяжести от высот в горной области. Сб. Геодезия,

картография и аэрофотосъёмка”. Львов, 1967. № 6. С. 34-36.

4. Таранов В.А. Зависимость аномалий силы тяжести от высот при выводе средних гравиметрических

характеристик // Труди ЦНИИГАИК, 1962, №145. 137 с.