Про особливості устрою зорових труб азимутального горизонтального інструмента ІІІ типу

1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики НАН України імені С. І. Суботіна; Національний університет "Львівська політехніка"
2
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики НАН України імені С. І. Суботіна

Особливістю пристрою азимутального горизонтального інструменту

III типу є те, що він має дві зорові труби - пряму і ламану

- із загальною окулярною частиною. Коротко описана специфіка визначень ціни

обороту мікрометра R для обох труб. Рекомендується спочатку визначити Rлт

для ламаної зорової труби з спостережень шкальних пар зірок прямим

або непрямим методом, а потім зі спільних спостережень шкальної міри

визначити Rгт для горизонтальної зорової труби.

1. Брили Д. Оттавский зеркальний меридианный инструмент // Новые ин-

струменты и методы в меридианной астрометрии. М., 1959.

2. Гожий А., Новикова Ю. Азимутальные определения микрометрическим методом. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии // Тр. III Орловской конф. К., 1993.

3. Пинигин Г.И. К вопросу о меридианном инструменте оптимального типа // Развитие методов астрономических исследований. M.-Л., 1979.

4. Пинигин Г.Й., Шорников О.Е.

Аксиальный меридианный круг // Астрометрия и астрофизика. 1983. № 49. С. 75-82.

5.Сухарев JI.A. К вопросу о принципиальньїх преимуществах и конструктивних

особенностях горизонтального меридианного круга // Астрон. журн. 1948. № 1. С. 59-65.

6. Руководство по астрономическим определениям. М., 1984.