До питання про оцінку точності в методі найменших квадратів

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

У статті виведені формули для оцінки точності в методі найменших квадратів з використанням сингулярного розкладання матриці коефіцієнтів параметричних рівнянь.

І. Большаков В.Д., Гайдаев ГІ.А. Теория математической обработки геодезических измерений. - М„ 1977. 
2. Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов. - М, 1968.
3. Марку з е Ю.И. Основы уравнительных вычислений: Уч. noc. М., 1990. 
4.СогорА.Р. Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Львів, 1996. 18 с. 
5. Согор A.P., Марченко О.М. До питання врахування коваріаційної матриці помилок при обробці геодезичних вимірів //
Геодезія, картографія та аерофотознімання, 1999. Вип. 59. С. З3-34. 
6. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. М., 1980.