Про доцільність створення в Україні декількох пунктів сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у глибоких вертикальних шахтах

Автори:
1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики НАН України імені С. І. Суботіна; Національний університет "Львівська політехніка"

Доводиться доцільність створення в Україні кількох пунктів спільних астрономічних, геодезичних та геофізичних спостережень (САГГС), на яких визначення координат, сили тяжіння, нахилів земної поверхні, висот ставилися б до одного і того ж геометричного центру. Відзначається, що результати таких визначень потрібні для вивчення еволюції фігури Землі, тимчасових змін поверхні геоїда, тектонічних рухів земної корм, для прогнозування геодинамічних явищ. Пункти САГГС зручні для завдання нуль-пунктів наземних систем координат. Особливо наголошується, що єдиним підходящим типом споруд, в яких можна створювати пункти САГГС, є глибока вертикальна шахта.

1. Гожий А. В., Тыщук Н. Ф. О целесообразности продолжения долговременных астрооптических наблюдений за изменяемостью координат // Тр. конф.. “Современные проблемы u методы астрометрии и геодинамики”. 23-27 сентября 1996. С. - Петербург. С.273-276. 
2. Гожий А. В. Про доцільність організації астро-геофізичних спостережень в вертикальних шахтах // Тез. докл. укр. науч.-техн. конф. «Метрологическое обеспечение средств измерений больших длин и средств измерений геодезического назначения». 16-17 октября 1996 г. Харьков. С.18—19. 
3. Машимов М. М. Планетарные теории геодезии. М., 1982. 
4. Машимов М. М. Перспективы развития геодезии. М„ 1986. 
5. Машимов М. М. Теоретическая геодезия. М., 1991. 
6. Євсеєва Е. М., Цюпак І. M., Абрикосов О.А., Романишин П О. Концепція побудови регіональної системи відліку в полі сили ваги // Вісн. геодезії та картографії. 1998. №2(9). С.22—29.
7. Романишин П.О., Телятник А. О., Заєць І. М. Розвиток астрономо-геодезичної мережі в Україні // Вісник геодезії та картографії. 1994. №1. С.25-32. 
8. Шорников О. Е., Кащеев Р. А., Пекки Г. Р. Звездный астрономический интерферометр на Земле и на орбите // 5-й Российский симпозиум «Метрология времени и пространства». 11-13 октября 1994. Менделеево. С.433-445.
 9. Gozhy A., Tyshchuk М. On the principles of the astrooptical observations continuation for the changes of coordinate stations nowadays and in the future// Reference systems and frames in the space era: present and future astrometric programmes. Prague, 22-24 September 1997. P.202-204.