До питання врівноваження мереж трилатерації

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати врівноваження двох невільних мереж трилатерації двома варіантами. В одному з них складені умовні рівняння жорсткості у вигляді рівнянь дирекційних кутів і координат, а в іншому варіанті умовні рівняння координат замінені умовними рівняннями сум кутів. Проведений експеримент дозволяє стверджувати, що обидва варіанти врівноваження рівноцінні. Але при другому варіанті процес складання умовних рівнянь більш простий.

1. Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в строительстве. // - Под ред В.Б. Большакова. - М.: Недра, 1976. - 336 с. С 
2. Яковлев Н.В. Высшая геодезия. - М.: Недра, 1989. - 218с. 
3. Зайцев А.К. Трилатерация. М.: Недра, 1989. -448 с.