Розрахунок очікуваної точності геометричного нівелювання та проектування програми робіт на геодинамічних полігонах

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

На підставі теоретичних розрахунків запропоновано методика і засоби підвищення точності нівелювання I класу з метою використання його для прецизійного нівелювання на геодинамічних полігонах.

1. Ганьшин В.Н. и др. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. - М.: Недра, 1991. - 192 с. 
2. Инструкция по нивелированию І, II, III, IV классов. - М.: Недра, 1990. - 175 с.