Оцінка точності державної висотної мережі 2-го класу України

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

За оригінальною методикою виконано зрівнювання державної висотної мережі 2-го класу України. Визначено величини випадкової і систематичної похибок нівелювання, оцінені спотворення мережі деформаціями земної поверхні. Результати вимірювань з урахуванням відповідних поправок можуть бути приведені на будь-яку епоху. Остаточні значення похибок і помилок їх визначення складають: випадкової) - η = 1,057 ± 0,180 мм / км, систематичної -σ = 0,098 ± 0,018 мм / км, за деформацію земної поверхні - ζ = 0,008 ± 0,003 мм / км (год)

 

1.     Павлив П.В. Совершенствование методики исполнения и оценки точности нивелирования 1 кл. / Геодезия, картография и аерофотосъсмка — 1979 — Вып. 29.-с. 81-87.

2.     Рывина Е.М. Исследование зависимости невязок нивелирных полигонов 1 класса от периметров полигонов. / Изв. вузов. Геодезия и аерофотосъемка.- 1973.- Вып. 2.-е. 29-32.

3.     Третяк К.Р. Новий метод визначення впливу випадкових та систематичних похибок на точність висотних мереж (на прикладі державної нівелірної мережі 1 класу України)/ Геодезія, картографія і аерофотознімання. — Вип. 60, - 2000.- с. 66-74.

4.     Третяк К.Р. Експериментальна оцінка лінійної кінематики реперів нівелірної мережі 1-го класу України. /Вісник Українського державного університету' водного господарства та природокористування. - Вип. 6(19) Рівне 2003. с. 292-306.

5.     Sacher М., Ihdc J., Corcodel S. Status of the UELN/EVS data base results of the last UELN adjustment / Report on the Symposium of the 1AG Subcommission for Europe (EUREF) held in Tromso, 22-24 June 2000. - і AG, Publication № 9. - Munchen 2000 - P. 126-131.

6.     Land H., Sacher M .Status and resualts of the adjustment and enlargement of the United European Levelling Network 1995 (UELN -95)/ Paper presented at the Meeting of the Study Group CSG 6 Central Europe Regional Geodynamic Project CERGOP, Prague, Czech Republic, April 25-26, 1996. - p. 12.