Корнилій Третяк

Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна, 79013
Research interests: 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ Методи оптимізації геодезичних вимірювань в мережах, реалізовані при побудові геодезичної мережі Теребле-Ріцької ГЕС. На базі алгоритмів побудована проектна мережа активних GNSS станцій на території України. Побудовано геодезичні мережі для моніторингу деформацій інженерних споруд Канівської, Дністровської, Дніпродзержинської, Кременчуцької ГЕС. Теоретично обгрунтовано і реалізовано у вигляді алгоритму спосіб побудови карт вертикальних деформацій Земної кори Карпат і Криму. У 2003 році під час восьмої української Антарктичної експедиції створена геодезична мережа Аргентинських островів для вивчення геодинаміки тектонічного розлому протоки Пенола. За результатами двох циклів ГНСС вимірювань (2003-2005) встановлені параметри деформації земної поверхні Аргентинських островів. Побудована геодинамічна модель блоків. Розроблено теоретичні основи визначення з часових рядів ГНСС вимірів диференціації земної поверхні на блоки з сталою кінематикою. Розроблено модель кінематики Антарктичної тектонічної плити під впливом різних сил, що визначаються Полюсом Ейлера. Опублікував понад 150 наукових праць, дві монографії, має 8 авторських свідоцтв і патентів. СФЕРА ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ: Оптимізація геодезичних мереж. Дослідження деформацій інженерних об'єктів. Проектування високоточних геодезичних мереж з інтегрованими геодезичними та ГНСС-технологіями. Дослідження геодинамічних процесів геодезичними методами. Побудова карт сучасних рухів та деформацій земної поверхні на територію Європи. Дослідження кінематики Антарктичної тектонічної плити. Дослідження регіональних геодинамічних процесів на Антарктичному півострові.

Корнилій Романович Третяк (нар. 13 квітня 1958, Львів) —Доктор технічних наук, професор. Директор Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, інженер- геодезист, Факультет геодезії, (сфера навчання: прикладна геодезія), 1979

З 1979 р. Займається дослідженнями прикладної геодезії, супутникової геодезії та геодинаміки в Національному університеті "Львівська політехніка", Україна.

1979-1993 - молодший науковий співробітник (Національний університет "Львівська політехніка").Відповідальний за дослідження в області прикладної геодезії

1993-1998 - викладач (Національний університет "Львівська політехніка"). Відповідальний за курс лекцій "Супутникова геодезія"

1998-2001 рр. - доцент (Національний університет "Львівська політехніка"). Відповідальний за два курси лекцій ("Супутникова геодезія" і "Застосування GNSS в геодезії").

2001-2004 - старший науковий співробітник (Національний університет "Львівська політехніка").

2006 р. до теперішнього часу - професор (Національний університет "Львівська політехніка"). Відповідальний за два курси лекцій та підготовку аспірантів.

2006 р. до теперішнього часу - керівник наукової лабораторії "Геодезичний моніторинг та рефрактометрія". Відповідає за різні проекти з геодезичного моніторингу інженерних споруд.

2006 р. до теперішнього часу - професор Інженерно-економічної школи ім. Жешува (WSI-E), Польща. Відповідальний за два курси лекцій ("Супутникова геодезія" і "Застосування GNSS в геодезії").

2006 р. до теперішнього часу - Член Міжнародної асоціації геодезії (IAG) ПОСТІЙНА РОБОЧА ГРУПА "ГЕОДИНАМІКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ"

2007 рік - директор Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка".

2009 р. до теперішнього часу - професор Вищої школи державної господарки WSGK - Кутно, Польща.

Відповідає за два курси лекцій ("Супутникова геодезія" і "Геодинаміка") та підготовку магістрів.

2009 р. і на сьогодні–  РЕДАКТОР - наукового журналу "Геодинаміка" (друк "Національний університет" Львівська політехніка " http://science.lpnu.ua/jgd

2009 р. і на сьогодні РЕДАКТОР - Міжвідомчого науково-технічного збірника "Геодезія, картографія та аерофотознімання" (друк "Національний університет" Львівська політехніка " http://science.lpnu.ua/istcgcap

2012 року - керівник наукової лабораторії багатофункціональної точної супутникової системи позиціонування Geoterrace.

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»