Графоаналітичний метод оцінки точності площ земельних ділянок

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто залежність помилок площ від помилок геодезичних

вимірювань і форми площ. Встановлено, що точність опредезенія площ фігур

залежить від точності лінійних вимірів в геодезичних ходах (точності координат)

і довжини діагоналей фігур. Отримана залежність дозволяє як по польовим вимірам,

так і по графічних даних просто і надійно оцінювати точність опредезенія площі.

На підставі встановленої залежності можна вирішувати і зворотну задачу.

1. Маслов А.В., Юнусов А.Г., Горохов Г.Н. Геодезические работы при землеустройстве. - М. Недра, 1976.

2. Цилль В. Инженерная геодезия. -М.: Недра, 1974.

3. Керівний технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів (наземні методи). ГКНТА -3.01.05-93. -К: ГУГК, 1993.

4. Перович Л.М., Волосецький Б.І. Основи кадастру. - Львів, 1999.

5. Літнарович Р.М. Теоретичне обгрунтування точності геодезичних робіт при інвентаризації земель // Інженерна геодезія. - К, 2000.-Ля 41.