Деякі аспекти геодезичного забезпечення моніторингу руслового режиму рік карпатського регіону

1
Національний університет "Львівська політехніка "

Проведення робіт з моніторингу режиму стоку і руслових процесів річок Карпатського регіону обумовлює збільшення обсягів геодезичних вимірювань у відповідних системах спостережень.
Розглянуто питання методики і детальності руслових знімальних робіт, а також точності одержуваних результатів. Пропонується застосування цифрових моделей місцевості для визначення величин деформацій річкових долин і руслових утворень.

1. Волосецький Б.І. Інженерна геодезія. Львів. НУЛП. 2003.
2. Волосецький Б.І. Использование цифровой модели рельефа для определения русловых переформирований. // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-техн. зо. - Львів. 1992, вип. 53. - С.3-7. 
3. Волосецький Б.І., Каганов Я.І. Использование морфометрических зависимостей определяемых и геодезических наблюдений для прогноз русловых деформаций. //Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-техн. зб. - Львів. 1986. С. 10¬15.
4 .Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1 : 5000, І : 2000, І : 1000, / : 500. Київ. ГКНТА - 2.04 - 02 - 98. 1999. 
5. Каганов Я. І. Русловые переформирования при регулировании рек горно-предгорной зоны. - Львів. Вища школа, 1981.