Модифіковані моделі для визначення сухої складової зенітної тропосферної затримки у південно-західному регіоні України

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Виконано аналіз основних методів обліку сухої складової зенітної тропосферного затримки і розроблені модифіковані моделі для її визначення в умовах Південно-Західного регіону України.

1. Mendes V.B. Modeling the neutral-atmosphere propagation delay in radiometric space techniques.// Ph.D. dissertation, Department of Geodesy and Geomatics Engineering Technical Report. -University of New Brunwick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1999. - № 199. -353pp. 
2. Mironov N.. Linkwitz K., Bahndorf J. Wet Component of Tropospheric Delay for Microwaves from Surface Meteorological Data. - Stuttgart, 1993. - P. 17.
3. Прокопов А. В. Методы учета влияния земной атмосферы в космической геодезии и навигации // ISSN 1561¬8889. Космічна наука і технологія. - 2001. - Т 7. - №4. - С. 163-168.
4. Заблоцький Ф.Д. До вибору моделей визначення складових зенітної тропосферної затримки при геодинамічних дослідженнях // Геодинаміка - Львів, 2000. -№ І (3). - С. 1-7.