Про особливості нагромадження помилок у ходах полігонометрії, створюваних з допомогою електронних тахеометрів

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Мережі полігонометрії створюють в даний час із застосуванням електронних тахеометрів різних фірм. У цих приладах точність лінійних вимірювань вище точності кутових вимірів і практично однакова в тахеометрах одного класу точності. Ця особливість точності величин, виміряних електронними тахеометрами, впливає на характер накопичення похибок в мережах полігонометрії. У статті наведені результати дослідження поздовжніх і поперечних зрушень ходів полігонометрії з різними довжинами сторін і різною кількістю їх в ході. Вони показали, що поздовжні зрушення ходів полігонометрії при зміні довжин сторін ходу змінюються дуже повільно, а поперечні зростають швидко.

1.Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500: ГКНТА-2.04-02- 98: Управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті міністрів України. К.: / 999.-156 с. 

2. Костецька Я.М. Геодезичні прилади ч. II , Електронні геодезичні припади: Підручник. - Львів: Престиж Інформ, 2000. - 322с.

3. Костецька Я.М. Дегтярьова Л. М. До питання визначення ваг сторін при врівноваженнях мереж. //Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. - Львів, 2001. - Вип. 61- С. 73-78. 

4. Оцінка точності проектів спеціальних геодезичних мереж: Практикум з інженерної геодезії / Тартачинський P.M., Дейнека Ю.П., Смірнова О.М. Тартачинська З.Р., Хом'як B.C., Губар Ю.П. - Львів, ІП "Стіп”, 2001.-176 с. 

5. Технічний опис тахеометрів фірми Лайка. М.: 138 с. 

6. Технічний опис тахеометрів фірми Соккіа. 160 с. 

7. Технічний опис тахеометрів фірми Трімбл. М..ЗАО ”Промнефтегрупп”, 104 с.

 8. Тревого И.С., Шевчук П.М. Городская полигонометрия / М.: Недра, 1986.- 200 с.