Щодо умовних знаків для топографічних планів масштабів 1:5000,1:2000,1:1000, 1:500 видання 2001 року

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, виданих вперше українською мовою у 2001 році. Показано, що у цьому виданні невиправдано зменшена кількість умовних знаків порівняно з Умовни.ни знаками 1989 року, а також допущено багато мовних помилок.

1. Гудз. І.М., Літинський Б О. До питання про означення понять плану та карти. Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття. - Львів, 1998. - С. 89-93.

1.    Гиршберг М.А. Геодезия. - 41. - М.: Недра. 1967. - 384 с. 3. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГНТКА - 2.04-02-98. - К„ 1999. - 103 с.

4.     Караванський С. Пошук українського слова та боротьба за національне „я". - К., 2001.

5.   Кияк Т.Р. До питання про „своє" і „чуже” в українській термінології // Мовознавство. - 1994. - №1. - С. 22-25. 6. Російсько-український геодезичний словник. - Вінниця, 1994. 7. Условньїе знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. - М.: Недра, 1989.

6.   Тлумачний словник української мови: У 4-х т. - К.: Аконіт, 2000. 9. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - К., 2001.