Дослідження та аналіз коефіцієнтів коригування в методичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”,

У статті проведено дослідження і аналіз коефіцієнтів корекції в методичному підході, який грунтується на зіставленні продажів подібних земельних ділянок. Досліджено основні чинники: корекція умов фінансування; корекція умов продажів; корекція на дату продажів; корекція на розмір населеного пункту; корекція на місце розташування; корекція фізичних параметрів (технічний стан, інженерно-геологічні умови, конфігурація, наявність інженерних мереж, площа).

 1. Перович Л.M., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості. - Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка", 2003.-120с.
 2. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие. Пер. с англ. -М.:РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.-231с.
 3. Губар Ю. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель: Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. - Львів, 2005. - 165с.
 4. Губар Ю.П. Методика кадастрової багатофакторної оцінки міських земель - шлях до вдосконалення нормативної грошової оцінки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.пр. - Львів, 2005.-С. 161-166.
 5. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні/ Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха. - К: Профі, 2002. - 256с.
 6. Драпіковський О., Іванова 1. Практикум з оцінки міських земель. - Київ: Українська академія державного управління,1998. -113с.
 7. Закон України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради (ВBP), 1992, №38, спи 560, в редакції Закону №378/96-BP від 19.09.96, В BP, 1996, №45, ст.238).
 8. Закон України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради (ВBP), 11 грудня 2003, №1378-IV).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 p., № 1440 „Про затвердження Національного стандарту № 1„Загальні засади оцінки майна і майнових прав" .
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 „Про затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна".
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 p., № 1531 „Про затвердження Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок".
 12. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 p., №2 „Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок".