Інформація про якість геопросторових даних як компонентів баз метаданих геоінформаційних систем

1
Аграрна академія в Кракові

Успіх важливих загальнонаціональних проектів як інтегрованої кадастрової системи залежатиме від створення базових метаданих.  Це дослідження зосереджується на оцінці способу якості spartial даних з точки зору точності, повноти, актуальності та послідовності.  Дослідницька робота стосується баз локальної геоінформаційної системи в Кракові.  Оцінено атрибути баз даних: земельний кадастр - реєстр посилок, реєстр будівель, цифрова базова карта, цифрова кадастрова карта, просторова реєстрація комунальної інфраструктури та горизонтальний контроль.  Бази даних геоінформатики оцінюються за статистичними оцінками: середнє значення, коефіцієнт варіації, середнє значення абсолютного, коефіцієнт середньої зміни.  Ці статистичні оцінки показують відмінності між основою місцевої геоінформаційної системи в Кракові.

  1. Chrobak Т. 2005. Krakowskie doświadczenia w zakresie systemów informacji przestrzennej IW] Roczniki geomatyki, T. III, Z. 3. PTIP. Warszawa.
  2. Dygaszewicz J. 2006. Miejsce i rola projektu Phare 2006 w budowie zintegrowanego systemu katastralnego oraz w projekcie geoportal.gov.pl. /W:/ „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  3. Gaździcki J.1995. Systemy katastralne. PPWK. Warszawa.
  4. Knoop H. 2006. Polski system katastralny na tle rozwiązań światowych. ]W:] „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  5. Longley P. i inni.2006. GIS teoria i praktyka. PWN. Warszawa.
  6. Nebert D. 2004. Red. The SDI Cookbook, www.gsdi.org.
  7. Preuss R. 2006. Unowocześnienie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego warunkiem rozwoju gospodarczego państwa. /W:] „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz, U. Nr 80, poz. 866).
  9. Ślusarski M. 2005. Propozycja ogólnej oceny systemu informacji o terenie budowanego na poziomie powiatu. Mat. Konf. Kataster, Fotogrametria i Geoinformatyka: Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. Kraków