Контроль положення опорних роликів обертової печі електронними тахеометрами

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний Університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет “Львівська політехніка”,

Розвиток сучасної техніки створив передумови створення досконалих способів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Пропонується спосіб контролю положення опорних роликів обертових печей електронними тахеометрами. Показано, що використання електронних тахеометрів дає можливість підвищити ефективність експлуатації такого обладнання.

  1. Асташенков Г.Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. - М.: Недра, 1986. - 151 с.
  2. Кузьо И.В.. Шевченко Т.Г. Расчет и контроль установки агрегатов непрерывного производства - Львов: Вищалик. Изд-вo при Львов. Ун-те, 1987. - 176 с.
  3. Рубинов А.Д. Контроль больших размеров в машиностроении. Справочник. - Л.: Машиностроение, 1982. - 215 с.
  4. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. - М.: Министерство металлургии СССР, 1991. - 214 с.
  5. Руководство по геодезическому обеспечению монтажа и эксплуатации технологического оборудования цементной промышленности /ГУГК СССР. - М.: Недра, 1983. - 112 с.
  6. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Цементная промышленность. 4.1. - М.: МПСМ, Оргпроектцемент, 1987. - Вып. 1. - 249 с.
  7. Шевченко Т.Г Еволюція геодезичного контролю встановлення великогабаритного обладнання // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2003. - № 64. - с. 104-106.
  8. Т.Г.Шевченко, О.І.Мороз, С.Г. Хропот. Методика інженерно-геодезичних робіт при визначенні положення роликів обертових печей//Вісник геодезії ти картографії. - 1996. - № 2 (6). - с. 45-52.
  9. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Зазуляк П.М., Кубрак О.Д. Контроль положення опорних роликів обертової печі електронними тахеометрами // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. 36. наук, праць. Чернігів. - 2006. - №2. - с. 75-80.
  10. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Скриль В.А., Кубрак О.Д. Застосування електронних тахеометрів до визначення положення опорних роликів обертової печі // Збірник тез XI міжнародного науково-технічного симпозіуму: Геодезичний моніторинг навколишнього середовища GPS і GIS технології: Алушта (Крим), Львів. - 2006. - с. 79-83.