Затвердження терразолідного застосування в процесі обробки "точка хмари" лазерного сканування повітря (застосування та візуалізації nmt)

1
Краківський сільськогосподарський університет

Використання при обробці даних випробуваного та перевіреного додатків Лідару впливає на вартість розробки, а також на точність числової моделі місцевості.  Виконана сертифікація заявок TerraModeler, TerraScan та TerraPhoto на два об'єкти (Вавель Хілт та окремі райони Хельсінкі у Фінляндії) була зосереджена на застосуванні та візуалізації НМТ.

  1. Gaździcki J. 1990. Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa. 
  2. Kurczyński Z., Preuss R. 2003. Podstawy fotogrametrii OWPW, Warszawa. 
  3. McGione Ch, Mikhail E., Bethel J., i inni 2004. Manual of Photogrammetry, 5th Edition, PRS, Hardcover. 
  4. User's Guide TerraModeler 2006. Przewodnik uźytkownika TerraModeler, TerraSolid Ltd.
  5. User's Guide TerraScan 2006. Przewodnik  użytkownika TerraScan. TerraSolid Ltd. 
  6. Urbański J. 1997. Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. PWN, Warszawa. 
  7. Wytyczne techniczne К - 2.8,2001. Zasady wykonywania ortofotomap w akali 1 :10 000. GUGIK, Warszawa.