Геодезичний моніторинг горизонтальних зміщень перекриття водозливної греблі Добротвірської ТЕС

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

За результатами двох циклів геодезичних вимірювань виявлені та проаналізовані горизонтальні зміщення плит перекриття водозливної греблі Добротвірської ТЕС.

  1. Дейнека Ю.П. Геодезичний контроль за станом споруд Добротвірської ДРЕС // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні. – Львів.– 1997. – С. 129–132.
  2. Дейнека Ю.П. Методи та результати геодезичних спостережень за об’єктами теплової електричної станції // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-Прес. – 2000. – С. 139–141.  
  3. Дейнека Ю.П. Геодезичний моніторинг будівель та споруд Добротвірської ТЕС // Інженерна геодезія. – К. – 1998. – Вип. 40. – С. 44–48.
  4. Дейнека Ю.П.,Тартачинский Р.М., Церклевич А.Л. Статистический анализ горизонтальных смещений водосливной плотины водохранилища ГРЭС // Современное состояние и перспективы развития прикладной геодезии. – Елгава.– 1989.– Вып. 264. –  С . 75–80.
  5. Дейнека Ю.П., Церклевич А.Л. Моделювання і прогноз стану водозливної греблі на основі геодезичних вимірювань // Geodezja i geometria inźynierska w boudownictwie i inźynierii. Tom. 1. Geodezja inźynieryjna. – Rzeszów. – 1996.– Ś. 17–22.
  6. Дейнека Ю.П., Церклевич А.Л. Статистический анализ натурных наблюдений за состоянием водосливной плотины ГРЭЕС // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1990. – Вып. 51. – С. 26–32.
  7. Дейнека Ю.П., Шапиро Н.Ф. Анализ результатов наблюдений плотины Добротворского водохранилища // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1987. – Вып. 46. – С. 18–23.
  8. Костецька Я., Петров С., Оліярник Б. Дослідження електронного тахеометра SET 330 R // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.– Львів: Нац. ун-т“Львівська політехніка”. –  2006. – Вип. 1(11). – С. 63–68.