Рефрактометрія (досягнення та проблеми)

1
Національний Університет "Львівська політехніка"

Розглянуто досягнення та бар’єри у вирішенні проблем рефрактометрії – науки, що вивчає закони поширення електромагнітних хвиль (ЕМХ) в неоднорідній за густиною атмосфері Землі та планет. Описано внесок Львівської школи рефракції в цю науку та подальші завдання досліджень.

1. Заблоцький Ф.Д. Особливості формування вологої складової тропосферної затримки в різних регіона // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва // Львів. – 200. – С. 121–127.

2. Машимов М.М. Геодезия, геотектоника, сейсмология: Предметы и проблемы их взаимодействия. // Геодезия и картография. – М. – 1995. – №1. – С. 17–28.

3. Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения. – М.: Недра, 1990. – 231 с.

4. Островський А.Л. Виведення формули визначення аномальної вертикальної рефракції на основі термічної турбулентності атмосфери // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів. – 2003. – № 64. – С. 59–72.

5. Островський А.Л., Мороз О.І. До проблеми оновлення державної висотної основи України// Геодезія, картографія і аерознімання. – Львів. – 2000. – №60. – С. 54–58.

6. Ostrovskiy A. Regularities of fluctuations and determination of vertical gradients of temperature and anomalous refraction of the light  beam in thermally turbulent atmosphere. Reports on Geodesy Warsaw university of technology № (2) 25,1997, p. 21–33.                          

7. Островський А.Л., Островська О.А., Новосад В.М., Кіселик О.В. Порівняльні дослідження точності автоматизованого визначення та врахування аномальної вертикальної рефракції сантилометром, відеотеодолітом, цифровим нівеліром // Геодинаміка. – Львів. – 2004. –1/(4). –  С. 17–23.    8. Прокопов А.В., Ремезов Э. Регулярные тропосферные эффекты при оптических и радиотехнических наблюдениях ИСЗ в геодезии, геофизике, навигации, метеорологии // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2004. – С. 125–129.

9. Прилепин М.Т. „Исследования по геодезической рефрактометрии”. Авторефер. дисс. ... – М. – 1972. – 34 с.

10. Стащиниш И.И. Разработка и исследование методов учета нивелирной рефракции в турбулентной атмосфере. Авторефер. дисс. ... – Львов. – 1988. 24 с.

11. Черняка П.Г. Вплив електричного поля на точність геодезичних вимірювань // Інженерна геодезія. – К. – 2000. – Вип. 42. – С. 209–227.