Явні означення вибіркових дисперсій

Автори:
1
Київський національний університет будівництва і архітектури

Обґрунтовано явні означення вибіркових дисперсій  .

1. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С. 445.

2. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1968. – 720 с.

3. Walpole Ronald E, Myers Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 3-th edition, Macmillan Publishing Company. – New York, 1985. – 639 p.

4. Пряха Б.Г. Явні означення дисперсій // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід. – Чернігів: КП “Видавництво ”Чернігівські обереги”, 2007. – С. 59–68.

5. Пряха Б. Оцінювання середніх значень // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2007 (I випуск): Зб. наук. праць. – Львів– С. 140–145.

6. Калужнин Л.А. Введение в общую алгебру. – М.: Наука, 1973. – 448 с.

7. Пряха Б.Г. Білецький Я.В. Про точність геодезичних вимірювань // Вісник геодезії та картографії. – 2003. – №3. – С. 43–49.