Особливості вибіркових дисперсій

1
Київський національний університет будівництва і архітектури
2
Київський національний університет будівництва і архітектури
3
Київський національний університет будівництва і архітектури

Обгрунтовано три теореми вимірювання точності теорії

 

  1. Пряха Б. Явні означення вибіркових дисперсій // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – Львів. – 2007.
  2. Войтенко С. Використання концепції невизначеності при обробці результатів геодезичних вимірів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2005. – С. 88–90.
  3. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO International Organization for Standartization, Geneva, 1993.
  4. Володарский Е.Т., Харченко И.А. Неопределенность измерений и достоверность контрольных испытаний // Вісник Інженерної академії України. – 2005. – №1. – С.83–89.
  5. Пряха Б.Г. Загальна оцінка точності геодезичних вимірів // Інженерна геодезія: Науково-техн. збірн. – Вип.52 / Відп. ред. С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2006. – С. 145–153.
  6.  Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1968. – 720 с.
  7. Білецький Р.Я., Федьорко Я.О. Особливість вибіркової дисперсії // Наукова конф. молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: Тези доп. – К.: КНУБА, 2007. – С. 160.