Добові зміни показника заломлення повітря і постійної радіодалекоміра

Надіслано: Квітень 18, 1967
Автори:
1
Донецький національний технічний університет

1. Маклеллан К. Д. Исследование точности теллурометра. «Геодезия и картография»‚ .№ 11, 1960. 
2. Оглоблии Д. Н., Беспалый Н. П., Травник С. Ф., Мириный В. В. Полевой компаратор для исследования радио- и светодальномеров, «Геодезия и картография», № 9, 1966.