Про сучасний стан координатного забезпечення та перспективи його вдосконалення для задач кадастру

1
Національний університет "Львівська політехніка"

На підставі проведених дослідницьких досліджень геодезичних точок проводиться аналіз стану міської мережі міста Львова з використанням сучасних ГНСС-технологій.

 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку земельних відносин в Україні на 2006-2010 роки".

2. Кучер О., Стопхай Ю., Висотенко Р., Ренкевич О. Впровадження державної геодезичної референцної системи координат України – УСК-2000 // Зб. матер. ІV міжнар.-практ. конф. – Чернігів, 2008.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання застосування геодезичної системи координат” від 22 вересня 2004 р. №1259.

4. Савчук С. Оцінка сучасного стану використання референцних систем координат в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск І (15),2008.

5. Інструкції з топографічного  знімання  у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98).