Принципи формування інфраструктури геопросторових даних для забезпечення сталого розвитку туризму

1
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний Університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет водного господарства та природокористування

Розглянуто аспекти та сучасні перспективи використання геопросторових даних для потреб туризму в Україні.

1. Закон України “Про туризм”. 
2. Указ Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973 “Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р.” 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 “Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002–2010 роки”. 
4. Карпінський Ю.О. Техніко-економічна доповідь по формуванню Національної інфраструктури геопросторових даних (УкрНІГД) / Роль та проблеми геоінформатики в сучасному суспільстві – 2005. 
5. Карпінський Ю.О.., Лященко А.А. Формування національної інфраструктури просторових даних – пріоритетний напрям топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Вісник геодезії та картографії. – 2001. 
6. Бібліотека економіста. Конспект лекцій “Менеджмент туризму”.Розділ 3. Класифікація видів та форм туризму. – [електронний ресурс]: http://library.if.ua/book/38/2527.html. 
7. Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища. Перспективи використання сучасних інформаційних технологій в туристично-рекреаційній діяльності – [електронний ресурс]: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php? newsid=635/. 
8. Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища. Можливості сучасних інформаційних технологій в туризмі. – [електронний ресурс]: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=945. 
9. Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища. Можливості супутникових технологій в сфері туризму. – [електронний ресурс] : http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=1124. 
10. Державний науково-виробничий центр аерокосмічної інформації дистанційного зондування землі та моніторингу навколишнього середовища. Можливості WEB- та ГІС/ДЗЗ-технологій в туризмі. – [електронний ресурс]: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=692. 
11. About the World Tourism Organization (WTO). Mission for the New Millennium – [електронний ресурс]: http://www.world-tourism.org/aboutwto/eng/menu.html.