Виявлення місцеположення спалаху поодинокого пострілу: задачі та їх розв’язання

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано основні проблеми, що виникають при створенні макетного зразка цифрового стереофотограмметричного комплексу спостереження. Визначено шляхи їх вирішення.

1. Мелков Г.М. Международное право в период вооруженных конфликтов. – М., 1988. 
2. Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения войны. М., 1994. 
3. Исскуство снайпера. – М.: Фаир-Пресс, 2005. – 544 с. 
4. FM 23-10, Подготовка снайперов. – Штаб-квартира Министерства Армии США, Вашингтон, 1994. – С. 5–11. 
5. Наставление по стрелковому делу. 7, 62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД). – М.: Воениздат, 1971. – 136 с. 
6. Глотов В.М. Визначення координат орієнтирів та цілей цифровим стереофотограмметричним методом // Збірн. наук. праць „Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” – Львів, 2001. – С.118–121. 
7. В.М. Глотов, В.Д. Макаревич. Оперативне виявлення об’єктів цифровим стереофото¬грамметричним комплексом під час виконання миротворчих операцій. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS технології // Збірник матер. Х Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. – Львів, 2005. – С.210–214. 
8. Глотов В.М., Лялюк Д.І., Макаревич В.Д. Дослідження точності визначення координат цілей та орієнтирів при застосуванні цифрового фототеодолітного комплексу. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS технології // Збірник матер. Х Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. – Львів, 2005. – С.205–210. 
9. Глотов В.М.Макаревич В.Д. Спосіб визначення місця спалаху поодинокого пострілу. Патент на винахід № 87801 Україна. Бюл. № 15 10.08.2009.