Еталонний науковий геодезичний полігон: етапи створення та перспективи використання

1
Кафедра геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано етапи створення та функціонування наукового геодезичного полігону, який складається з двох метрологічних об'єктів: 1) еталонної фундаментальної геодезичної мережі для метрологічної атестації GPS приймачів і 2) еталонного геодезичного базису для метрологічної атестації та повірки віддалемірних геодезичних інструментів. Позначені можливості розвитку і застосування еталонного наукового геодезичного полігону.

1. Волчко П.І. Проектування геодезичного полігона на території Львівського навчального центру / П.І. Волчко, Ф.Д. Заблоцький, І.С. Тревого // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. – Львів. – 1999. – С. 86–92.
2. ГОСТ 8.503-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения длин в диапазоне 24–75000 м.-М, 1984.
3. Двуліт П. Створення оптимальної опорної гравіметричної мережі в районі наукового геодезичного полігону / П. Двуліт, І. Тревого, Б. Паляниця, П. Волчко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2004. – С. 17–19.
4. Денисов О. Визначення астрономічних координат на пунктах Яворівського наукового геодезичного полігону / О. Денисов, П. Волчко, І. Тревого, С. Савчук  // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2003. – С. 122–126.
5. Друзюк В. Сучасні геодезичні прилади і технології: науково-технічне метрологічне забезпечення / В. Друзюк,А. Мазур, І. Тревого, І. Цюпак // Метрологія та прилади. – 2010, № 3. – С. 19–26.
6. Кучер О.В. Методичні основи впровадження світової геодезичної системи WGS-84 для цілей цивільної авіації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Київський національний ун-т будівництва і архіт. – К., 2006. – 15 с.
7. Савчук С. Обробка GPS-спостережень наукового геодезичного полігону / С. Савчук, І. Тревого, А. Віват // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. – Львів. – 2003. – С. 39–47. 8. Тревого И.С. Об еталонировании топографических светодальномеров // Геодезия и картография. – 1987. – № 1. – С. 20–25.
9. Тревого І.С. Створення оптимальної геодезичної мережі навчально-наукового геодезичного полігону з застосуванням GPS-технологій / І.С. Тревого, П.І. Волчко, С.Г. Савчук // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS-технології. – Львів. – 1999. – С. 27–32.
10. Тревого І. Локальне уточнення моделі гравітаційного поля в районі наукового геодезичного полігона / І. Тревого, О. Марченко, П. Двуліт, С. Савчук, П. Волчко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2003. – С. 32–38.
11. Тревого І. Науковий геодезичний полігон для метрологічної атестації геодезичних приладів та технологій / І. Тревого, С. Савчук, О. Денисов, П. Двуліт, В. Глотов, П. Волчко // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2005. – С. 33–43.
12. Тревого И. Геодезический полигон для метрологической аттестации приборов и апробации технологий / И. Тревого // Геопрофи. – Москва, 2009. – № 4. – С. 6–12.
13. Тревого І. Аналіз зміни координат пунктів Яворівського наукового геодезичного полігону / І. Тревого, І. Цюпак, С. Савчук, О. Денисов, Б. Паляниця, С. Лєхман // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2009. – Вип. 1(17). – С. 46–50. 14. Тревого І. Еталонний геодезичний базис оригінальної конструкції / І. Тревого, О. Денисов, І. Цюпак, В. Гегер, В. Тимчук // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – Вип. 1(19). – С. 43–49.
15. Тревого І.С. Стан і проблеми метрологічного забезпечення лінійних вимірювань в Україні / І.С. Тревого, В.С. Купко, О.Л. Костріков, І.М. Цюпак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» м. Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р. – Ужгород. – 2010. – С. 6–11.
16. Тревого І.С. Вдосконалення еталонної геодезичної мережі наукового геодезичного полігону / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.М. Друзюк, В.У. Волошин // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технологій (Збірник наукових праць ХV міжнародного симпозіуму. – Алушта (Крим), 13–18 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 34–36.
17. Тревого І.С. Еталонний геодезичний базис: аналіз результатів і нова атестація / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В. Геґер // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2011. – Вип. І (21). – С. 65–68.