GPS-спостереження

Оцінювання тензора швидкостей деформацій земної кори за даними GPS-спостережень у Східній Європі

Розраховані за даними GPS-спостережень швидкості руху GPS-станцій були використані для отримання 2D-моделі поля швидкостей деформацій у Східній Європі. Вивчення поля швидкостей у регіоні було проведено в кілька етапів. Перший включає створення скінченно-елементного наближення на геосфері на основі бікубічної сплайн-функції і метод колокації для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на регулярні вузли. Другий – це інверсія швидкостей від GPS-спостережень до тензора швидкостей деформацій.

Еталонний науковий геодезичний полігон: етапи створення та перспективи використання

Проаналізовано етапи створення та функціонування наукового геодезичного полігону, який складається з двох метрологічних об'єктів: 1) еталонної фундаментальної геодезичної мережі для метрологічної атестації GPS приймачів і 2) еталонного геодезичного базису для метрологічної атестації та повірки віддалемірних геодезичних інструментів. Позначені можливості розвитку і застосування еталонного наукового геодезичного полігону.

Проблемні питання під час використання сучасних супутникових технологій визначення координат

Розглянуто аспекти використання сучасних супутникових технологій під час топографо-геодезичних робіт з координування точок місцевості. Особлива увага звернута на питання технології виконання польових вимірювань і процесів оброблення GPS-спостережень та використання референцних систем координат і додаткової інформації.

 

Про кореляційний зв'язок геодезичних і геосейсмічних процесів

Досліджено кореляційний зв'язок між значеннями геодезичних координат, отриманих за допомогою GPS-спостережень і даними, які описують локальний стан земної поверхні і навколоземного простору. Для виявлення можливого зв'язку між мінливістю геодезичних координат і параметрами, які описують

Оцінювання точності визначення складових векторів залежно від тривалості GPS-спостережень та обмеження видимості небосхилу

Запропоновано методику обчислення коефіцієнта відкритості горизонту, який характеризує обмеження видимості супутників перешкодами в пункті спостереження з урахуванням тривалості видимості супутника в певному секторі небесної сфери протягом доби. Представлені функціональні залежності для попередньої оцінки точності GPS-спостережень.

Дослідження точності GPS-спостережень при закритих частинах горизонту

Досліджено можливість використання GPS-спостережень в умовах частково закритого горизонту. Проаналізовано точність визначення базової лінії в залежності від мінімальної висоти супутників над горизонтом і інтервалом супутникових спостережень.