Дослідження процесу підтоплення земель з врахуванням соціально-економічних збитків

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Виявлено основні тенденції розвитку процесу підтоплення території України. Проаналізовано динаміку змін підтоплення в населених пунктах. На цій основі досліджено збільшення площ підтоплення земель в містах і селах на території адміністративних областей України. Обґрунтовано основні підходи до визначеннясоціально-економічної шкоди від підтоплення земель в Україні.

1.    Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 р. – К.: ДП “Чорнобильінтерінформ”, 2009. – 248 с. 
2.    Биченок М.М., Іванюта С.П., Яковлєв Є.О. Про вплив екзогенних геологічних процесів на рівень техногенних ризиків життєдіяльності // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – К.: УкрДГРІ. 2006. – №1. – С. 85–91.  Інформаційний бюлетень про стан геологічного середовища України. – К.: ДГСУ, 2007 рр. 
3.    Непошиваленко Н.О. Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (на прикладі м. Дніпроджержинська): Автореф. дис. … канд. хім. наук. – Х.: УНДІ екологічних проблем, 2005 – 18 с. 
4.    Демчишин М.Г., Климчук Л.М., Красноок Л.М. та ін. (гол. ред. 
Є.О. Яковлєв) Інформаційний бюлетень “Регіональні інженерно-геологічні умови території України”. – К.: ДІГФ “Геоінфорум” Держгеослужби Мінприроди, 1997. – Вип. 1. – 92 с.