Принципи встановлення та практика використання картографічних проекцій для математичного відображення кадастрових знімань

Автори:
1
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Розглянуто принципи створення і використання картографічних проекцій для проведення землевпорядних робіт.

1. Барановський В.Д. Пошуки оптимальних картографічних проекцій для великомасштабного картографування України //Вісник геодезії і картографії. – 2004. – № 3.

2. Барановський В.Д., Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Топографо-геодезичне та картографічне забезпеченя ведення державного земельного кадастру. Визначеня площ територій / За заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДІГК, 2009. – 92 с.

3. Барановський В.Д., Карпінський Ю.О., Кучер О.В., Лященко А.А, Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Системи координат і картографічні проекції / За заг. ред. Ю.О.Карпінського. – К.: НДІГК, 2009. – 96 с.
4. Бугаевский Л.М. Математическая картография. – М.: Златоуст, 1998.

 5. Гинзбург Г.А., Салманова Т.Д. Атлас для выбора картографических проекций // Труды ЦНИИГАиК. – Вып. 110. – М., 1957. –239 с.

6. Граур А.В. Математическая картография. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1956. – 372 с.
7. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Щербина Т.В. Дослідження картографічних проекцій геопросто­рових даних для об'єктів земельного кадастру // Вісник геодезії і картографії. – 2003. – № 2. – С. 41–47. 8. Подшивалов В.П. Теоретические основы формирования координатной основы для геоинформа­ционных систем. – Новополоцк, ПГУ, 1998. – 125 с.

9. “Положення про земельно-кадастрову інвента­ризацію земель населених пунктів”. – Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 85 від 26.08.97 .

10. Савчук С.Г. Вища геодезія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 315 с.