Аналіз експериментальних робіт з створення великомасштабних планів сільських населених пунктів при застосуванні БПЛА

1
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
2
Національний Університет "Львівська політехніка"
3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
4
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
5
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Представлені результати експериментальних робіт, які є продовженням досліджень по можливості застосування БПЛА для виконання аерознімальних робіт. Акцентується увага на необхідність стабілізації літального апарату і посилення автоматизації процесу аерозйомки. Робляться відповідні висновки.

1. Козуб А.М., Суворова Н.О., Чернявський В.М. Аналіз засобів збору інформації для гео-гра¬фічних даних інформаційних систем // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 3(27). – С.42–47. 
2. D. Mihajlović, M. Mitrović, Ž. Cvijetinović, M. Vojinović. Photogrammetry of archaelodgical site felix romuliana at gamzigrad using aerial digital camera and non-metrikc digital camera. The international archives of the remote sensing and spatial information sciences. XXXVII congress ISPRS. Part B5, Beijing – 2008. – Р. 397–399. 
3. БПЛА: застосування в цілях аерофотознімання для картографування. http\\www/uasresearch.com.UserFILES\156-181 Referens-Section UAS All-Cate¬gories&Classes.pdf.