Дослідження точності вимірювання ГНСС-векторів під час моніторингу деформацій інженерних споруд

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.036
Надіслано: Листопад 14, 2017
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Метою дослідження є оптимізація моніторингу за допомогою ГНСС просторових зміщень на складних інженерних спорудах та мінімізація інтервалів ГНСС-спостережень за заданих параметрів точності. Методика. Для проведення експерименту розгорнуто тестову знімальну мережу з різними довжинами векторів, яка імітує моніторинг на реальному об’єкті. Мережа складалася з 4 пунктів, на яких встановлено двочастотні ГНСС-приймачі. На одному з пунктів для моделювання деформацій встановлено спеціально розроблений пристрій, який давав змогу проводити зміщення антени та фіксувати їх з високою точністю. Як геодезичну основу вибрано референцні станції SULP та NTEH, а також та станцію JAHT, яку встановлено на пілоні 2-го навчального корпусу Національного університету “Львівська політехніка”. Безперервні спостереження проводилися у статичному режимі з 25 січня по 8 лютого 2017 року включно. Протягом 15 днів спостережень проводились зміщення антени в горизонтальній площині за допомогою пристрою для моделювання деформацій. Всього за досліджуваний період проведено 4 зміщення. Для виявлення модельних деформацій використовувались виміряні поодинокі вектори від опорних станцій SULP, NTEH, JAHT з інтервалами спостережень 1, 3 та 6 годин, а також результати врівноважування мережі з цих векторів. Результати. Дані спостережень опрацьовано у програмному пакеті Leica Geo Office 8.2. За результатами виконаних спостережень обчислено точність виявлення просторових зміщень антени для різних довжин векторів та тривалостей ГНСС-спостережень. Проведені експериментальні дослідження для векторів до 2 км показують, що для досягнення точності визначення деформацій на рівні 3 мм в горизонтальній площині та
5 мм по висоті достатньо 1 годинного інтервалу спостережень при дискретності запису даних 1 с.  Практична значущість. Отримані результати у подальшому можна використати як рекомендації під час проектування та побудови автоматизованих систем моніторингу складних інженерних споруд.

 

 1. Баран П. І. Інженерна геодезія: Монографія / П. І. Баран. – К: ПАТ «ВІПОЛ», 2012 – 618 с.
 2. Бисовецкий Ю. А. Автоматизация геодезических наблюдений за гидротехническими сооружениями гидроэлектростанций Укргидроэнерго / Ю. А._Бисовецкий, К. Р. Третьяк, Э. С. Щучик. // Гідроенергетика України. – 2011. – №2. – С. 45–51.
 3. Богданец Е. С. Изучение процессов деформаций с использованием автоматизированой системы мониторинга / Е. С. Богданец, О. О. Черемухина //
 4. Иодис В. Я., Бойков А. В., Конева А. А. Использование аппаратуры JAVAD GNSS для оценки пространственных смещений здания «Триумф Палас» / Геопрофи 2,2016- С. 10–13
 5. Иодис В. Я. Система мониторинга деформаций компании JAVAD GNSS / Геопрофи 3,2015
 6. Космическая ГЭС [Електронний ресурс] // ОАО «НПК «РЕКОД». – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://rekod.ru/projects/providing_critical_ facilities/space_ges/.
 7. Ломпас О. В., Яхторович Р. І. Вибір оптимальної тривалості спостережень длямоніторингу горизонтальних зміщень супутниковими технологіями. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «GeoTerrace-2016». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. –с.  50–53
 8. S. Deformation surveying of dams in New Zealand, IPENZ Proceedings of Technical Groups 39 (LD) 2013
 9. Chrzanowski A., Lutes J., Bastin G. An Automated And Integrated Monitoring Program For Diamond Valley Lake In California, Department of Geodesy and Geomatics Engineering University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, 2001.
 10. Hudnut K., Behr J. Continuous GPS monitoring of structural deformation at Pacoima Dam, California, Seismol. Res. Lett., 69(4), 299–308 (July – August, 1998)
 11. Kaftan V. I., Ustinov A. V. Use of global navigation satellite systems for monitoring deformations of water-development works. // Power Technology and Engineering. May 2013. Vol.  47. Issue 1. P. 30–37.
 12. Kalkan Y., Alkan R. M., Bilgi S. Deformation monitoring studies at Ataturk Dam, FIG Congress Facing the Challenges-Building the Capacity, Sydney, Australia, 11–16 April 2010.
 13. Srbinoski Z., Bogdanovski Z. Application of GNSS technology in geodetic asculation of embankment dams, in:BALGEOS 2009, Vienna, Austria, 27–29 January 2010.