Особливості відбиття лазерного променя від водних об’єктів

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Представлені теоретичні основи авіаційного лазерного сканування.Обчислені коефіцієнти Френеля для різних кутів падіння лазерного променя.Описано особливості відображення лазерного променя від водної поверхні.

1.    Бабушка А. Методика відтворення контурів гідрографічних об‘єктів за даними авіаційного лазерного сканування / Бабушка А. // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК “Сучасні досягнення  геодезичної науки та виробництва”, випуск ІІ (22), ви-ва НУ “Львівська політехніка”, 2011. – С. 188-192.
2.    Данилин И.М. Лазерная локация земли и леса / Данилин И.М., Медведєв Е.М., Мельников С.Р. – Красноярськ, 2005. – 182 с. Козинцев В.И.
3.    Козинцев В.И. Основы импульсной лазерной локации: Учеб. пособие для вузов / В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.М. Орлов и др.: под ред. В.Н. Рождествина. – М.: Узд-во МГТУ им. Н.Э. Баумена, 2006. – 512 с.: ил. – (Электроника).
4.    Chris Hopkinson, Alain Pietroniro and John W. Pomeroy, editors HYDROSCAN: Airborne laser mapping of hydrological features and resources // Saskatoon, SK., Sept. 22, 2006. – 376 р. 
5.    Wolfe, W. and Zissis, G. J. The infrared handbook. The Infrared Information Analysis Center. Enviromental Research Institut of Michigan, 1989. – 1700p.