До питання реалізації способів визначення та усунення дії аномальної вертикальної рефракції

Автори:
1
Національний Університет «Львівська політехніка»

Запропоновано спосіб визначення і врахування аномальної вертикальної рефракції в період температурної стратифікації атмосфери.

1. Джуман Б.М., Кравцов Н.И., Терещук А.И. Методы учета нивелирной рефракции по колебаниям изображений и оценка их точности // Геодезия, картография и аэрофотосьемка. – 1992. – № 53. – С. 23–28. 
2. Мороз О.І. Визначення та врахування дії аномальної складової вертикальної рефракції застосуванням магнітоелектричних пристроїв // Вісн.Держ. техн. ун-ту. – 2002. – 3(16). – С. 332–338. 
3. Мороз О.І. Врахування дії вертикальної рефракції з використанням платівкових пристроїв керування променем // Інженерна геодезія. – 2002. – № 48. – С. 173–180. 
4. Мороз О.І. Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань: Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 224 с. 
5. Мороз О, Островський А. Закономірності максимальних вертикальних коливань зображень візирних цілей в термічно турбулентній атмосфері і можливості їх практичного використання в геодинаміці // Геодинаміка. – 1999. – № 1 (2). – С. 37–48. 
6. Мороз О.І., Островський А.Л. Флуктуаційний метод визначення середніх квадратичних та миттєвих значень вертикальної рефракції// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – Rzeszow, 2002. – № 195. – Z. 34. – S. 163–167. 
7. Мороз О.І., Шевченко Т.Г. Визначення аномальної вертикальної рефракції лазерного променя з використанням фотоелектричного датчика // Вісн. Нац. ун-ту Геодезія та картографія”. – 2002. – № 2. – С. 17–18. 
8. Островский А.Л., Мороз А.И. Теория и практика флуктуационного метода определения вертикальной рефракции // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосьемка. – 2000. – № 3. – С. 11–29.