Вплив техногенно-природних факторів на збалансоване природокористування в умовах гірських екосистем

1
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
2
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
3
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Визначено завдання по переорієнтації розвитку народногосподарського комплексу Буковинських Карпат і Прикарпаття, сформованого в умовах антропоцентризму, з ресурсного на біосферооріентоване збалансоване природокористування. Показано, що в останні десятиліття в Буковинських Карпатах і Прикарпатті спостерігається активізація потенційно небезпечних техногенно-природних явищ трансформації навколишнього середовища, зокрема, ерозійних процесів, зсувів і повеней (2001, 2008, 2010 рр.), Що вимагає перегляду стратегії природокористування в напрямку досягнення балансу соціально-економічних і екологічних цілей діяльності.

1. Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону Голубець М.А. – Львів: Поллі, 2007. – 288 с. 
2. Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет. Розпорядження Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2008 р. № 1151. – К., 2009. – 24 с.
 3. Екологічний паспорт Чернівецької області. Чернівці, Зелена Буковина, 2010. – 284 с. 
4.  Лавров В.В. Екологічно збалансоване та інтегроване управління річковими басейнами й водними ресурсами Буковинських Карпат / В.В. Лавров В.Д. Солодкий // Екологія та ноосферологія. – Київ-Дніпропетровськ. – 2009. – Т. 20, № 1–2. – С. 151–155. 
5.  Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки. – Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577-р– К., 2011. – 12 с. 
6.  Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 26. – С. 218–234. 
7. Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат. Затв. Постановою КМУ № 929 від 22.10.2008. – К., 2009. – 14 с. 
8. Олійник В.С. Закономірності гідрологічного режиму річок Карпат у зв’язку з антропогенними змінами лісистості водозборів/Олійник В.С.//Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 101. – Харків: Майдан, 2002. – С. 52–57. 
9. Солодкий В.Д. Управління техногенно-екологічною безпекою. Навч. посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 326 с. 
10.  Солодкий В.Д. Лісогосподарські аспекти вдосконалення програми комплексного протипаводкового захисту Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий//Агроекологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 17–20. 
11. Солодкий В.Д. Планування екологічної політики у Буковинських Карпатах/В.Д. Солодкий, В.Я. Зая¬чук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 54–59. 
12. Солодкий В.Д. Ліси Буковини: Буковинські Карпати та Передкарпаття: Монографія / В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012 – 320 с. 
13. Фурдичко О.І. Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буковинських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції/О.І. Фурдичко, В.Д. Солодкий, В.В. Лавров // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 5–8.