Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації природних ресурсів Карпатського регіону

Надіслано: Серпень 14, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Authors: 

Solodkyy V.D., Bespalko R.I., Kasimir I.I.

Із застосуванням дистанційного зондування Землі проведено перспективний аналіз управління природоохоронною діяльністю Карпатського регіону і суміжних територій в контексті вдосконалення кадастрової ідентифікації природно-ресурсного потенціалу.

  1. Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 07.07.2011 № 3613-VI [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
  2. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою КМУ № 439 від 12.05.1997 р. – К., 1997. – 28 с.
  3. Матеріали виїзного розширеного засідання колегії Мінприроди України “Про стан реалізації заходів з ліквідації наслідків повені, що сталася у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях”. – Івано-Франківськ, 3 жовтня 2008 року – 24 с.
  4. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища – 10-тий т. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004 – С.311–315.
  5. Річні звіти Національного (Державного) Космічного Агентства України за 2008–2012 рр. – К.: Спейс-інформ.
  6. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру. Пост. Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п.
  7. Проект угоди між Національним космічним агентством України та Чернівецькою обласною державною адміністрацією про взаємодію у сфері космічної діяльності – Чернівці–Київ, 2010, – 5 с.
  8. Пропозиції ДНВЦ “Природа” та Мінприроди України щодо створення цифрових (комп’ютерних) карт природно-заповідного фонду Чернівецької області з використанням геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі, 2010. – К.: ДНВЦ “Природа” – 5 с.
  9. Солодкий В.Д. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навч. посібник / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.
  10. Солодкий В.Д. Збалансоване управління річковими басейнами і водними ресурсами Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий, В.В. Лавров // Екологія та ноосферологія. – Київ-Дніпропетровськ, 2009. – Т.30, № 1–2. – С. 33–39. 11. Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. N 11-р.