Економіко-математичний підхід до оцінки землі населених пунктів на основі їх функціонально-планувальної структури

Надіслано: Серпень 10, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Perovych I.L., L.V. Vynarchyk L.V.

Проаналізовано формування функціонально-планувальної структури міста Трускавця. Досліджуються проблеми та визначаються перспективи розвитку функціонально-планувальної структури міста. проведено дослідження на основі економіко-математичних розробок.

1 Осітнянко А.П.Планування розвитку міста. – К.:КНУБА, 2005. – 386с.

2. Дьомін М., Сингаївська О. Методологічне визначення фундаментальних понять теорії містобудування // Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. Праць. – 2008. - №14. – С 50-61.

3. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання. /Монографія – Вінниця: ВНТУ, 2000. – 171 с. 

4. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст.343

5. Про генеральну схему планування території України: Закон України// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.204.

6. Довкілля Львівщини. [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.stat.lviv.ua/ukr/publ/2010/ZB242009Y10_2.pdf