Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення моніторингу земель

Надіслано: Вересень 01, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Romanko R.M., Bespalko R.I.

Основою для прийняття будь-яких управлінських рішень щодо використання та охорони земель є інформація. Ця інформація стосується об'єкта управління - землі - і впливає на всіх суб'єктів земельних відносин. Особливістю моніторингу земель є те, що він дозволяє отримувати інформацію про об'єкт в динаміці, сприяє адекватній оцінці, ефективному прогнозуванню і моделюванню змін. Окрім вирішення внутрішньодержавних завдань за допомогою моніторингу,

             1. Gutman G. et al. (eds.) Land Change Science. Kluwer Academic Publishers. – 2004. С. 367–377.

             2. Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в екологічному моніторингу Чернігівської області / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. – Одеса: ОДАУ, 2009. – Вип. 51. – С. 82–86.

             3. Земельний кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1359097722408914.

             4. Міністерство екології та природних ресурсів України. Інформаційно-аналітичний центр Державної системи моніторингу довкілля [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecobank.org.ua/About/Pages/InformationScheme.aspx

             5. Постанова КМУ № 661 від 20.08.1993 року “Про затвердження положення про моніторинг земель”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF.

             6. Постанова КМУ № 1376 від 05.12.2007 року “Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-%D0%BF/print1361430324704 266.