Умови забезпечення якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту за даними цифрового аерознімання

2014;
: стоp. 101-110
Надіслано: Березень 03, 2014
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Метою цього дослідження є аргументоване визначення умов, яким повинен відповідати цифровий знімок для високоякісного розпізнавання об’єктів залізничного транспорту з метою створення плану в масштабі 1:500, а також експериментальне дослідження якості дешифрування об’єктів залізничного транспорту на цифрових арозображеннях. Методика і результати робіт. Під час інвентаризації земель та об’єктів залізничного транспорту на базі використання даних цифрового аерознімання необхідно забезпечити отримання кількісних та якісних характеристик цих об’єктів відповідно до вимог галузі. В роботі отримано формули для розрахунку основного параметра цифрового аерознімання – коефіцієнта, що характеризує співвідношення масштабів цифрового знімка і топографічного плану. Враховано величину піксела в площині зображення, а також віддалі між сусідніми пікселями (GSD). Проаналізовано можливості кількох найпоширеніших і найвживаніших цифрових аерокамер матричного  та сканерного типів. Проведено експериментальні дослідження якості дешифрування біля 50-ти категорій об’єктів залізничного транспорту за цифровими зображеннями, отриманими камерою UltraCam у масштабі 1:3000. Встановлено, що якість дешифрування відповідає вимогам створення плану залізниці у масштабі 1:500. Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність створення високоточної картографічної компоненти земель та об’єктів залізниці, яка забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва, експлуатації та інвентаризації, тобто основних напрямків функціонування і розвитку залізниці. Обґрунтовано основні параметри цифрового аерознімання для високоточного картографування об’єктів залізниці. Визначено умови, які забезпечують якісне дешифрування на цифрових знімках об’єктів залізничного транспорту. Практична значущість. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що для комплексного інвентаризаційного картографування залізниці запропоновано використовувати високоточне цифрове аерознімання, що дає змогу уникнути дубляжу в таких роботах та забезпечує вирішення стратегічних задач розвитку галузі. Усі елементи запропонованого підходу і технологій доведено до логічного завершення і апробовано на реальному матеріалі. Тому їх можна рекомендувати до використання залізничними підрозділами в Україні.

 1. Концепція Державної програми реформування заліз­ничного транспорту. Розпорядження КМУ від 27 грудня 2006 р. № 651-р.
 2. Закон України “Про транспорт”
 3. Земельний кодекс України. – К.: Атака. 2001. – 96 с.
 4. Закон України “Про залізничний транспорт”
 5. ВРУ “Проект Закону України про особливості утво­рення державного акціонерного товариства заліз­ничного транспорту загального користування”. 23.02.2012 р.
 6. ВРУ “Проект Закону України про внесення змін до За­кону України “Про залізничний транспорт”. 23.02.2012 р.
 7. Закон України № 4442-VI “Про особливості утво­рення публічного акціонерного товариства заліз­ничного транспорту загального користування”. 15.03.2012 р.
 8. Закон України № 4443-VI “Про внесення змін до За­кону України “Про залізничний транспорт” 15.03.2012 р.
 9. Kurczynsky Zd. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. cz.1 i cz.2. – Warszawa: Oficyna Wy­dawnicza Politechmiki Warszawskicj, 2006. – 582 s.
 10. Paszotta Z., Szumilo M. Dokladnosc Numerycznego Modelu Terenu pozyskiwanego metodami fotog­ramet­rycznymi // Геодезія, картографія і аеро­фотознімання. – Львів: Вид-во Львівської по­літехніки, 2007. – № 68. – С. 205–212.
 11. Дорожинський О. Л., Тукай Р. Фотограмметрія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2008. – 332 с.
 12. Butowtt J., Kaczynski R. Fotogrametria. – Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2003. – S. 375.
 13. Дорожинський О. Критерії оцінки аерокосмічних зобра­жень для кадастрових робіт / О. Доро­жинський. С. Почкін // Український міжвідомчий  науково-технічний збірник. – Львів, 2007. – Вип. 68. – С. 172–176.
 14. LH Systems ADS40 Airborne Digital Sensor? Inter­national Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XXXIII, pert B1. – Amsterdam, 2004.
 15. Image fusion pan-sharpening: the big picture [Electronic resourse] / Интернет-ресурс. – Режим доступу: www/URL: http://www.geosage.com/highview/ imagefusion.html
 16. Бурштинська Х. В., Станкевич С. А. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 292 с.