Визначення місць масових поховань часів другої світової війни за допомогою ГІС-технологій

2015;
: стоp. 104-111
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.01.104
Надіслано: Травень 04, 2017
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Метою роботи є встановлення та відображення за архівними даними території базування Якутського полку, що розташовувався в м. Кременець Тернопільської області в першій половині ХХ ст., на сучасних картографічних матеріалах. За допомогою інтерпретаційних можливостей архівних аерофотознімків, отриманих німцями у 1944 році, визначити місця масових розстрілів і поховань радянських військо­вополонених та мирного населення під час Другої світової війни на цій території. Методика. Запропоновано технологічну схему визначення місць масових поховань часів Другої світової війни в межах сучасної містобудівної ситуації за допомогою ГІС-технологій. На основі вхідних даних, а саме: фрагменту сучасного топографічного плану м. Кременець масштабу 1:1000, фрагменту топографічної карти  м. Кременець
1915 року масштабу 1:10000, фрагменту архівного аерофотознімка 1952 року, фрагменту архівного аерофотознімка 1944 року та сучасного космічного знімка, створено оверлейні шари. Усі матеріали пов’язані між собою за допомогою опорних точок об’єктів, що присутні на кожному з них. За допомогою сумісного опрацювання всіх перелічених даних векторизовано тир Якутського полку та визначено місце масових поховань на його території. Векторні шари нанесено на сучасний космічний знімок, що отриманий з супутника GeoEye-1 у 2014 році. Кінцевим етапом створено оглядові плани території сучасної містозабудови м. Кременець з нанесеними межами Якутського полку станом на 1944 рік. На основі отриманих результатів чітко визначено місце розташування тиру Якутського полку з 1915 по 1952 рік та визначено, яку його частину використовували нацисти під поховання радянських військовополонених та мирного населення у часи Другої світової війни. Результати. За архівними та сучасними картографічними матеріалами і даними ДЗЗ відображено місце розташування тиру Якутського полку у м. Кременець на сучасній містобудівній ситуації. На основі інтерпретації архівних аерофотознімків встановлено місця масових поховань. Наукова новизна. Запропонована технологічна схема визначення масових поховань часів Другої світової війни дає змогу достовірно та з прийнятною точністю визначити ці території на сучасних картографічних матеріалах. Практична значущість. Оверлейний аналіз різночасових картографічних матеріалів та аерофотознімків дав можливість отримати уявлення про розташування тиру Якутського полку в межах сучасної містобудівної ситуації в м. Кременець, а також визначити, яка його частина стала місцем масових поховань під час війни. Отримані картографічні матеріали доцільно використати для відображення історичних подій, що відбулись на досліджуваній території. Результати цієї роботи пропонуються відділу збереження культурної спадщини Тернопільської обласної ради як додаток до Паспорта об’єкта культурної спадщини.

 1. Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосми-ческих снимков. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 184 с.
 2. Міжнародна хартія з охорони й реставрації неру­хомих пам’яток і визначних місць (Венеціанська хартія) [Електронний ресурс: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_757].
 3. Центральний Державний історичний архів, м. Львів
 4. Arnoud de Boer.  Processing old maps and drawings to create virtual historic landscapes e-Perimetron,Vol. 5, No. 2, 2010 [49–57].
 5. Bartoněk D. Prediction model to identify the significant development periods of the historical objects /D. Bartoněk  // FIG Working Week 2012. – May
 6. 6–10. 2012,  Rome, Italy.
 7. Matoušek V. Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes vom Neolithicum bis zum Mitteralter, FAP 20, 1994.
 8. Blažková T., Matoušek V. Picture and Reality: Studies of the Modern Landscape in Vedute of Thirty Year´s War´s Battlefields of Bohemia. In: P. Szabó – R. Hédl (eds.), Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History, Brno, 2008, 52–61.
 9. Remondino F. Digital preservation, documentation and analysis of heritage with active and passive sensors. Proc. of LACONA 2007 Conference, Madrid, Spain, September 2007.
 10. Remondino F.  Image-based modeling for object and human reconstruction
  . Ph.D. Thesis, ETH No 16562, Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH Zurich, Switzerland, Mitteilungen No.91. ISBN 3-906467-61-9, 2006, 174 pages.
 11. Remondino, F., El-Hakim, S.,  Image-based 3D modelling: a review. The Photogrammetric Record, Vol. 21(115), September 2006, pp. 269–291.
 12. National Archive sand Records Administration, USA.
 13. Електронний ресурс: http://www.geoeye.com.
 14. MapInfoProfessional. User’sguide