Визначення розташування історичних об'єктів за допомогою фотограмметричного методу та методів наземних неруйнівних досліджень

2017;
: стор. 94-103
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.094
Надіслано: Березень 06, 2017
1
Національний університет Львівська політехніка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Національний музей історії України,
5
Американське представництво в Україні об’єднаних комітетів для євреїв колишнього Радянського Cоюзу

Мета роботи – запропонувати та опрацювати комплексну методику поєднання дистанційного методу з наземними неруйнівними методами для встановлення та відображення території братських могил біля с. Ралівка, на сучасних картографічних матеріалах. Методика. Запропоновано методику визначення місць масових поховань часів Другої світової війни, що поєднує дистанційні методи (інтерпретація знімків) та наземні неруйнівні методи (геофізичні дослідження та металодетекторний пошук). Фотограмметричне оброблення архівних аерознімків 1944 року містить три етапи: прив’язка матеріалів, що викорис­товувались до єдиної умовної системи координат (у разі архівного аерознімка геометрична корекція виконувалась за опорними точками, що збереглися); синтезація зображень на цю територію за різні часи та визначення істинних меж поховань; підготовка вихідних матеріалів. На першому етапі зареєстровано архівні аерознімки та сучасний космічний знімок у програмному пакеті ErdasImagine з похибками до 3 метрів і збережені в форматі GeoTIF. Далі відбувалась інтерпретація архівного аерознімка та перенесення меж дешифрованих братських могил на сучасну містобудівну ситуацію. Кінцевим етапом цього методу є генерація результуючих матеріалів досліджень. Вхідними даними для проведення геофізичних досліджень були результати геометричної корекції та дешифрування на аерознімках територій масових поховань. Під час робочих виїздів виконувалися такі дослідження: магнітне знімання; металодетекторний пошук на всій території загалом та перевірка магнітних аномалій; дослідження методом томографії електричного опору; георадарні та ґрунтознавчі дослідження. Результати. На основі інтерпретації архівних аерознімків 1944 року попередньо встановлені місця масових розстрілів та поховань часів Другої світової війни. За допомогою металоде­текторного обстеження підтверджено факт масових розстрілів на дослідній території на основі знайдених гільз від німецької зброї. Наземними геофізичними дослідженнями також визначене розташування самих братських могил, що, своєю чергою, дало змогу уточнити просторову прив’язку цих та інших об’єктів на аерознімках 1944 року. Наукова новизна. Запропонована методика, що об’єднує дистанційні фотограммет­ричні та наземні металодетекторні і геофізичні дослідження  визначення масових поховань часів Другої світової війни дає змогу достовірно та з достатньою точністю визначати меморіальні місця на сучасних картографічних матеріалах. Ця методика доповнює результати дистанційних методів визначення зруйнованих історичних об’єктів, що не дають 100  % точності їхньої локалізації, наземними неруйнівними дослідженнями у випадку, коли археологічні обстеження неможливі. Практична значущість. Отримані картографічні матеріали та результати досліджень доцільно використати для відображення історичних подій, що відбулись на досліджуваній території. Застосована комплексна методика дала змогу підтвердити факт масових розстрілів і наявність поховань без руйнівного втручання до ґрунтового шару, що має велике значення для представників єврейської релігійної громади. Результати цієї роботи пропонуються відділу збереження культурної спадщини Львівської обласної ради як додаток до Паспорта об’єкта культурної спадщини.

 1. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.jewishheritage.org.ua/ua/1913/ralivka.html
 2. Кашевский В.А. Пехотное оружие Второй Мировой войны. Минск, ООО «Харвест», 2004.
 3. Хоменко Р., Бондар К., Попов С. Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору // Вісник Київ. ун-ту. Геологія. – 2013. – Вип.2(61). – С.36-40.
 4. Шаульский Е.В., Лебардин А.Г., Бердник П.В., Гуздуп В.А. Клейма на патронах и оружии. Справочное пособие для экспертов-криминалистов. – Можайск, 1997. 
 5. Ardekani, M. R.; Signal and Image Centre, Royal Military Academy, 30 Avenue de la Renaissance, 1000 Brussels, Belgium; Druyts, P. ; Lambot, S. ; De Coster, A. ; Neyt, X. (2014) Recovering the structure of a layered soil, including layer thickness and dielectric permittivity, using the interfaces and objects backscatter detected in GPR B-scans Ground Penetrating Radar (GPR), 2014 15th International Conference on. Abstract book., pp. 397-400, doi: 10.1109/ICGPR.2014.6970454
 6. Arnoud de Boer.  Processing old maps and drawings to create virtual historic landscapes  e-Perimetron, 2010, vol. 5, no. 2, pp. 4957.
 7. Banton, O., M. K. Seguin, and M. A. Cimon. Mapping field-scale physical properties of soil with electrical resistivity. SoilSci. Soc. Am. J. 1997, 61, pp. 1010–1017.
 8. Bartoněk D. Prediction model to identify the significant development periods of the historical objects. FIG Working Week 2012. May 6–10, 2012, Rome, Italy.
 9. Binley, A. and A. Kemna, 2005, Electrical Methods, In: Hydrogeophysics by Rubin and Hubbard (Eds.), 129–156, Springer. 
 10. Blažková, T., Matoušek, V. Picture and Reality: Studies of the Modern Landscape in Vedute of Thirty Year´s War´s Battlefields of Bohemia. In: P. Szabó – R. Hédl (eds.), Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History, Brno, 2008, pp. 5261.
 11. Matoušek, V. Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Kars­tes vom Neolithicum bis zum Mitteralter, FAP 20, 1994.
 12. Pozdnyakov, A. I., Pozdnyakova L. A. And A. D. Pozd­nyakova. Stationary electrical fields in soils. (In Russian.) KMK Scientific Press, Moscow, 1996.
 13. Remondino, F. Image-based modeling for object and human reconstruction. Ph.D. Thesis, ETH No 16562, Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH Zurich, Switzerland, Mitteilungen, 2006, no. 91. ISBN 3-906467-61-9, 174 p.
 14. Wilding, L. P., Smeck N. E. and G. F. Hall (ed.). Pedogenesis and soil taxonomy. I. Concepts and interactions. Developments in Soil Science, 11 A. Elsevier. Amsterdan, Oxford, New York, 1983.