Застосування наземного лазерного сканування з метою визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості

2017;
: стор. 104-117
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.104
Надіслано: Лютий 23, 2017
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Із розвитком сучасних методів наземного лазерного сканування (НЛС) об’єктів нерухомості, промислових територій, об’єктів культурної спадщини тощо актуальності набуває проблема застосування цих методів для визначення фізичного зношення будівель і споруд. Якість лазерних сканерів дала змогу інтенсивно розвивати прикладу сферу НЛС, а саме: визначення деформацій будівель та інженерних споруд, а також фізичного зношення їхніх конструктивних елементів як всередині, так і ззовні об’єктів нерухомості тощо. Сьогодні виникає необхідність впровадження нових сучасних методів з метою уникненні суб’єктивності оцінювача і відповідно до цього отримання реальної ринкової вартості об’єкта оцінки. Методика. Методика ґрунтується на необхідності використання методів наземного лазерного сканування для визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості. В оцінці нерухомості зношення розглядають як основний чинник для визначення вартості будівель і споруд та визначають як втрата корисності, а отже і вартості за будь-яких причин [Kharryson H. S., 1994; K. Эkkert, 1997]. Серед головних чинників, що впливають на точність та якість лазерного сканування більшість фахівців виділяють такі основні чинники, як точність приладу (калібрування); умови сканування (атмосферні чинники); властивості об’єкта сканування (відбивна здатність); геометрія сканування; попереднє оброблення матеріалів сканування (Шульц Р.В., 2010). Результати. Виконані дослідження доводять важливість застосування наземного лазерного сканування для розрахунку фізичного зношення будівель і споруд та для розвитку методології оцінки нерухомості загалом. Сьогодні величина фізичного зношення елементів будівлі визначаються візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів (висок, рівень, лінійка, молоток тощо). Величина фізичного зношення окремих конструкцій, технічного обладнання або їхніх ділянок визначається за допомогою порівняння наведених у них ознак фізичного зношення з виявле­ними під час обстеження [Кірічек Ю. О. 2016]. Застосування НЛС дасть змогу точно встановлювати пошкодження конструктивних елементів нерухомості. Наукова новизна. Виконано дослідження пов’язані із можливістю використання цифрового лазерного сканування з метою встановлення фізичного зношення об’єктів нерухомості. У статті доведено, що з метою удосконалення методології оцінки нерухомості та визначення фізичного зношення необхідно використовувати методи наземного сканування, що допоможе оцінювачам уникнути суб’єктивності у розрахунках та відповідно “юридичної вразливості” отриманих результатів ринкової вартості нерухомості. Доведено, що нормативно-методична документація щодо оцінки фізичного зношення нерухомості застаріла і не відповідає вимогам ринку нерухомості і, отже, потребує вдосконалення. Практична значущість. Використання НЛС для оціночної діяльності має досить високу економічну ефективності, а саме здешевить визначення геометричних характеристик об’єкта оцінки в десятки разів порівняно із традиційними геодезичними методами. Оцінювачам рекомендують у своїй практичній діяльності використовувати імпульсні та фазові лазерні сканери з метою визначення фізичного зношення об’єктів нерухомості. Наземне лазерне сканування дасть змогу отримати детальні характеристики складових об’єкта нерухомості.

1. Bohdanets E. S. et al. Sozdanye trekhmernoy modely arkhytekturnoho obekta po dannim nazemnoho lazernoho skanyrovanyya [Creation of a three-dimensional model of an architectural object based on terrestrial laser scanning data]. Moscow, Heoprofy, 2007, no. 4, pp. 50–52.
2. Dekhtyarenko Yu. F., Lykhohrud M. H., Mantsevych Yu. M., Palekha Yu. M. Metodychni osnovy hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini: pidruchnyk [Methodological basis of monetary valuation of lands in Ukraine]. Kyiv: "Profi", 2002, 256 p.
3. Dorozhyns'kyy O. L. Nazemne lazerne skanuvannya v fotohrammetriyi: navchal'nyy posibnyk [Terrestrial laser scanning in photogrammetry]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2014, 96 p.
4. Drapikovs'kyy O. I, Ivanova I.B., Krumelis Yu.V. Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk [Real estate evaluation]. Kyiv: TOV «Sik Hrup Ukrayina», 2015, 424 p.
5. Hlotov V. M., Smoliy K. B. Doslidzhennya tekhnolohiyi skladannya frontal'nykh planiv arkhitekturnykh sporud nazemnym tsyfrovym znimannyam i lazernym skanuvannyam [Research of technology of frontal plans of architectural constructions creation using terrestrial digital imaging and laser scanning]. Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. 2008, no. 70, pp. 46-50.
6. Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman. Dictionary of Real Estate Terms. Third Edition. Barron's Educational Series, Inc., New York, 2012.
7. Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property Appraisal and Analysis. American Society of Appraisers, Prentice Hall, New Jersey, 2013.
8. Kharryson H. S. Otsenka nedvyzhymosty: [Real estate evaluation] Uchebnoe posobye. Moscow: RYO Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231 p.
9. Kirichek Yu. O. Otsinka zemel': navchal'nyy posibnyk [Land evaluation]. Dnipropetrovsk: Litohraf, 2016, 454 p.
10. McKenzie M., Betts R. Essentials of Real Estate Economics, 3th ed. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 1992, 336 p.
11. Miller P. E., Mills J. P., Barr S. L., Lim M. Terrestrial Laser Scanning for Assessing the Risk of Slope Instability along Transport Corridors. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXVII. Part B5, Beijing, 2008, pp. 495–500.
12. Mizhnarodni standarty otsinky [International Valuation Standards] MSO-1. Rynkova vartist' yak baza otsinky. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky mayna (IVSC), 2006.
13. Natsional'nyy standart #1 [National Valuation Standards no. 1]. «Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh prav», zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.09.2003, no. 1440.
14. Natsional'nyy standart #2 [National Valuation Standards no. 2]. «Otsinka nerukhomoho mayna», zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.10.2004 no. 1442.
15. Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty [Organization evaluation and taxation of real estate]. Pod redaktsyey Dzhozefa K. Эkkerta. Moscow, Rossyyskoe obshchestvo otsenshchykov, Akademyya otsenky, Star Ynter, 1997, T. 1, 382 p.; T. 2, 442 p.
16. Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty [The organization of real estate evaluation]. Pod obshch. redaktsyey Dzh. K. Эkkerta. Moscow, ROO, 1999, 325 p.
17. Perovych L. M., Hubar Yu. P. Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk (druhe vydannya) [Real estate evaluation]: Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, 303 p.
18. Shul'ts R. V. Rozrakhunok parametriv nazemnoho lazernoho skanuvannya [Calculation of parameters of terrestrial laser scanning]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in geodetic science and industry]. 2010, no. 19(I), pp. 166–169.
19. Shul'ts R. V. Zastosuvannya neyronnykh merezh dlya vyznachennya parametriv kalibruvannya nazemnykh lazernykh skaneriv [Application of neural networks to determine the parameters of calibration of terrestrial laser scanners]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in geodetic science and industry]. 2012, no. 24(II), pp. 79–85.
20. Shul'ts R. V. Analiz metodiv ta modeley kalibruvannya nazemnykh lazernykh skaneriv [Analysis of methods and models of terrestrial laser scanners` calibration]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Modern achievements in geodetic science and industry]. 201, no. 22(II), pp. 128–133.
21. Ventolo W., Wiiliams M. Fundamentals of Real Estate Appraisal, 9th ed. Chicago: Dearborn Real Estate Education. 2005, 445 p.