Випуск 85, 2017

Рекомендувала Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 32 засідання від 28.03.2017 р.)

 

У цьому номері

(12 статей)