Картографічний інтерактивний веб-додаток “Місця пам’яті Української революції 1917–1921”

2017;
: стор. 35-44
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.035
Надіслано: Жовтень 17, 2017
1
Інститут географії НАН України
2
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»

Мета. Метою дослідження є опрацювання концептуального підходу та розроблення методичних засад створення інтерактивного веб-додатка “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років”, його змістовного наповнення та структури; опрацювання технологічної схеми практичної реалізації такого проекту. Методика та результати робіт. Українська революція 1917–1921 років стала визначальним етапом в історії українського державотворення. Ефективним способом інформування суспільства про ці події є публікація і поширення в Інтернеті інтерактивного картографічного веб-додатка, створеного за допомогою ГІС-технологій. Опрацьовано принципи організації інформації про місця пам’яті Української революції і запропоновано розподіл даних за двома рівнями: часовий (хронологічно виділено три державні утворення) і подієвий (у межах цих державних утворень). ГІС розглядаємо не лише як сукупність інструментів геооброблення та організації геоданих, а й як спосіб комунікації та донесення інформації до користувачів за допомогою Інтернет. Під час створення картографічного інтерактивного веб-додатка використовували лінійку програмних продуктів компанії ESRI Inc. Роботи із створення вихідної бази геоданих, розроблення та редагування базових та тематичних карт здійснені в середовищі програмного забезпечення ArcGIS for Desktop. В ArcGis Pro попередньо підготовлено веб-шари карти (налаштування стилів, підписів та масштабів відображення) та публікація веб-шарів. Хмарний сервіс ArcGIS Online і онлайн-конструктор WebApp Builder for ArcGIS застосовані на завершальному етапі створення картографічного веб-додатка. Визначено вимоги до спеціалізованого картографічного онлайн-продукту та обґрунтовано переваги застосування технологій веб-картографування. Завдання із розроблення такого продукту реалізується за допомогою створення інтерактивного картографічного веб-додатка (Web-App) на платформі ArcGIS Online. Web-App доповнений і поєднаний із медіаконтентом (фото, ілюстрації, відео, тексти). Функціональність Web-App забезпечується через використання налаштовуваних віджетів (widget), які не тільки забезпечують інтерактивність веб-карти (часова карта, спливаючі вікна та інші), а й дають можливість аналізу карт (розширений пошук по об’єктах карти, знаходження об’єктів у заданому радіусі тощо). Збір даних про місця пам’яті можна розподілити серед багатьох виконавців у різних державних на наукових установах. Формування бази даних доцільно здійснювати у цифрових таблицях MS Excel або Google Таблиці / Форми), які можна експортувати в атрибутивні таблиці класів просторових даних у ГІС. З метою цілісного збереження і ефективного управління даними про місця пам’яті, вся отримана інформація опрацьована і організована у файловій базі геоданих, яка складається із наборів класів об’єктів. Набори класів об’єктів створені одразу у системі координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), яку використовують під час створення веб-карт та веб-додатків. Для укладання базової карти у проекті використовують дві бази даних: для території України – базовий масштаб 1:100 000 і для великих міст – базовий масштаб 1:10 000. Як приклад реалізації опрацьованої Концепції розроблено демо-версію картографічного інтерактивного веб-додатка “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років” для міста Києва. Наукова новизна та практична значущість. Уперше в Україні для відновлення та збереження національної пам’яті про події Української революції 1917–1921 років опрацьовано Концепцію створення інтерактивної веб-карти України “Місця пам’яті Української революції 1917–1921 років, що ґрунтується на сучасних методах геоінформаційного картографування. Розроблено методичні засади створення картографічного інтерактивного веб-додатка, його змістовного наповнення та структури. Технологічну схему практичної реалізації проекту розроблено на основі програмного забезпечення компанії ESRI Inc.

 1. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування / Е. Л. Бондаренко, В. О. Шевченко, В. І. Остроух. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с. (Bondarenko E. L. Geoinformatsiini osnovy ekoloho-geohrafichnoho kartografuvannia / E. L. Bondarenko, V. O. Shevchenko, V. I. Ostroukh. – Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005. – 116 s.)
 2. Геоінформаційне картографування в Україні : концептуальні основи і напрями розвитку : проект "Наукова книга" / Л. Г. Руденко [та ін.]; ред. Л. Г. Руденко; НАН України. Ін-т географії. - К. : Наук. думка, 2011. - 104 с. (Geoinformatsiine kartografuvannia v Ukraini : kontseptualni osnovy i napriamy rozvytku : proekt "Naukova knyha" / L. H. Rudenko [ta in.]; red. L. H. Rudenko; NAN Ukrainy. In-t heohrafii. - K. : Nauk. dumka, 2011. - 104 s.)
 3. Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року // Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 26.10.2016 № 777-р / Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2016-%D1%80 (13.10.2017) (Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vidznachennia 100-richchia podii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv ta vshanuvannia pamiati yii uchasnykiv na period do 2021 roku // Kabinet Ministriv Ukrainy; Rozporiadzhennia, Plan, Zakhody vid 26.10.2016 # 777-r)
 4. Самойленко В. М. Основи геоінформаційних систем. Методологія / Самойленко В. М. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 276 с. (Samoilenko V. M. Osnovy heoinformatsiinykh system. Metodolohiia / Samoilenko V. M. – K.: Nika-Tsentr, 2003. – 276 s.)
 5. Bill R., 2016. Grundlagen der Geo-lnformationssysteme. Wichmann, Heidelberg, 871 p.
 6. Burrough P. A., McDonnell R. A., Lloyd Ch. D. (2015). Principles of Geographical Information Systems. – Oxford: Oxford University Press
 7. DeMers M. N. (2008). Fundamentals of Geographic Information Systems. 4th Edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 8. European History Interactive Map. http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm Accessed 15 Oct. 2017
 9. Geographie: Physische Geographie und Humangeographie. Gebhardt H.; Glaser R.; Radtke U.; Reuber P. (Hrsg.). 2006, XIII, 1099 S. 653 Abb.
 10. Gregory I. N., Kemp K. K., Mostern R. Geographical information and historical research: current progress and future directions. History and Computing, Aug 2010, vol. 13, No. 1 : pp. 7-23.
 11. Gregory I N., Healey R. G. Historical GIS: structuring, mapping and analysing geographies of the past. Progress in Human Geography Vol 31, Issue 5, pp. 638 – 653. First published date: July-01-2016
 12. Heppler J. A. American Panorama: An Atlas of United States History, Journal of American History, Volume 103, Issue 4, 1 March 2017, Pages 1120–1121
 13. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. J. (2015). Geographic Information Science and Systems. Wiley & Sons.
 14. Paullin C. O. Atlas of the Historical Geography of the United States, ed. John K. Wright. Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1932. Digital edition edited by Robert K. Nelson et al., 2013. http://dsl.richmond.edu/historicalatlas/ Accessed 15 Oct. 2017
 15. TimeMaps History Atlas. https://www.timemaps.com/ Accessed 15 Oct. 2017.
 16. The MAPA: Digital Atlas of Ukraine program. Availble at: http://gis.huri.harvard.edu/ Accessed 15 Oct. 2017
 17. Tomlinson R. F. (2013). Thinking about GIS: Geographic Information System Planning for Managers (Third Edition) by, Esri Press; Fifth Edition, Redlands, California.