Організація геоінформаційного моніторингу геопросторових даних зелених насаджень вулично-дорожньої мережі міста Одеси

https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.97.064
Надіслано: Квітень 15, 2023
1
Київський національний університет будівництва і архітектури
2
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

Мета цієї роботи – впровадження постійно діючої системи безперервних спостережень за зеленими насадженнями з оновлення геопросторових даних. Методика. Для реалізації поставленої мети за допомогою ГІС технологій запроваджено моніторинг зелених насаджень, де по кожному насадженню відображається актуальна інформація та зберігається історія змін кожного об’єкту. Зазначені роботи поділяються на декілька етапів. Перший етап передбачає проведення інвентаризації зелених насаджень та складання паспорту об’єкта, другий – внесення змін, які відбуваються в реальний момент часу, на кшталт посадки, обрізки, корчування пня, пошкодження внаслідок стихійних лих, тощо. Таким чином, маємо базу даних зеленого господарства на будь-який момент часу та хронологію догляду за рослинами. Такій підхід дозволяє розглядати облік зелених насаджень як можливу складову Національній інфраструктурі геопросторових даних (НІГД) та використовувати ті ж методи, адже принципи актуальності цифрових топографічних даних є базовими в геоінформаційних системах підтримки прийняття управлінських рішень, у системах автоматизованого створення й ведення кадастрів різного призначення. Наукова новизна та практична значущість Питання обліку зелених насаджень населених пунктів досить гостро стає у сучасному світі. Не менш важливим постає питання підтримання актуальності отриманих даних. За допомогою геопорталу «Моніторинг зелених насаджень міста Одеса» забезпечено впровадження постійно діючої системи безперервних спостережень з оновлення геопросторових даних зелених насаджень та можливістю відслідкувати зміни по кожному окремому дереву. Це допоможе у прийнятті управлінських рішень щодо озеленення міст, значно скоротити бюджетні витрати на догляд за зеленим господарством у майбутньому, контролювати кількість та якість проведених робіт.

  1. Бакова К. П., Карпінський Ю.О. Доcвід інвентаризації зелених насаджень вулично-дорожньої мережі міста Одеси. Містобудування та територіальне планування. 2022, №79 С.26–36. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.26-36
  2. Карпінський Ю. О., Лященко А. А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. НДІГК, 2006. 106с.
  3. Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Квартич Т. М. Концептуальні засади створення системи Державного картографічного моніторингу місцевості. Вісник геодезії та картографії. 2011. № 3. С. 27-31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2011_3_8
  4. Лященко А. А., Черін А. Г. Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових.  Вісник геодезії та картографії. 2011. № 5.  С. 45-50. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2011_5_11
  5. Лященко, А. А. (2002). Концептуальне моделювання геоінформаційних систем. Вісник геодезії та картографії, (4), 44-50.
  6. Моніторинг зелених насаджень міста Одеса URL: https://greencity.omr.gov.ua
  7. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 10.04.2006 р. N 105».  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06#Text
  8. Karpinskyi Y. O., & Lazorenko-Hevel N. (2020) The system model of topographic mapping in the national spatial data infrastructure in Ukraine. Interdepartmental scientific and technical review "Geodesy, Cartography and Aerial Photography". 24-36. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024
  9. Kainz, W. A. (1987). Classification of digital map data model. Proceedings EURO-CARTO, 105-113
  10. Kent, A .J., & Hopfstock, A. (2018) Topographic Mapping: Past, Present and Future. The Cartographic Journal. 305-308. https://doi.org/10.1080/00087041.2018.157 6973.