Про використання сейсмічних хвиль Релея в охоронних системах

2015;
: pp. 156-161
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано використання сейсмічних хвиль Релея у охоронних системах сигналізації, які, крім ідентифікації порушення охоронного режиму, дадуть змогу визначати координати цього порушення. Проведено оцінку зони чутливості таких систем та визначено напрями подальших експериментальних досліджень з метою встановлення доцільності їх практичної реалізації. 

1. Манштейн А. К. Малоглубинная геофизика: пособие по спецкурсу. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2002. – 135 с.

2. http://www.kscnet.ru/ivs/publication/tutorials/geophys_ studies/chapter1.pdf.

3. Фальшинский В. В. Паралельная обработка данных многокомпонентных сейсмических наблюдений // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 2. – С 181–186.

4. Микулин А. А. Активное долголетие. – Москва: Физкультура и спорт, 1977. – 197 с.