Розв’язання оберненої задачі сейсморозвідки з використанням енергетичного підходу до аналізу хвильових полів

https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.087
Надіслано: Квітень 03, 2010
1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Розглянуто реалізацію енергетичного підходу до аналізу хвильового поля щодо розроблюваної в роботі інформаційної моделі геологічного середовища. Наведено розв’язання оберненої задачі сейсморозвідки, яке передбачає отримання геофізичних параметрів геологічного середовища з використанням польової сейсморозвідувальної інформації. З метою отримання геолого-геофізичних параметрів середовища виконані перетворення хвильового поля, які умовно поділяють на первинні та остаточні (інтерпретацію). Інтерпретаційний етап перетворення хвильових полів передбачає застосування розроблених математичних алгоритмів.

  1. Бляc Э.А. Некоторые кинематические задачи для слоистых сред со скоростными аномалиями в покрывающей толще // Геология и геофизика. – 2006. – Т. 47, № 5. – С. 591–607.
  2. Бондарев В.И. Сейсморазведка. – Екатеринбург: Изд-во УГГГУ, 1997. – 690 с.
  3. Карпенко В.Н., Стародуб Ю.П., Стасенко В.Н., Билоус А.И. Энергоинформационный подход к вопросу оценки горизонтальной составля­ющей волнового поля  по  данным  1-d сейсмического эксперимента // Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM. – 2006. – № 2. – P. 14–26.
  4. Карпенко В.М., Стародуб Ю.П., Карпен­ко О.В. Аналіз динамічних параметрів ру­ху фізичного осцилятора із заданою енер­гією на основі енергоінформаційного під­ходу // Геодинаміка. – 2007. – № 1(6). – С. 81–84.
  5. Стародуб Ю.П., Карпенко О.В. Дослідження пружного півпростору на основі мате­матичної моделі простору станів // Вісник ЛДУ БЖД. – 2009. – № 3. – С. 23–30.
  6. Стасенко В.М., Карпенко В.М., Козачен­ко М.І. Техніка і технологія оцінювання та прогно­зування геобаричного та напру­жено-дефор­мованого стану гірського ма­сиву під час бу­ріння глибоких нафтових і газових свердловин // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 3. – С. 21–25.
  7. Хмелевской В.К. Геофизические методы иссле­дования земной коры. Кн. 2: Ре­гиональная, разведочная, инженерная и эко­логическая геофизика. – Дубна: Меж­ду­народный универ­ситет природы, об­щест­ва и человека “Дубна”, 1999. – 184 с

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => najLJ59TrmmGHKiRePqrFl8EgWpB9BXJ8tpeQEBLLoM [:db_insert_placeholder_1] => najLJ59TrmmGHKiRePqrFl8EgWpB9BXJ8tpeQEBLLoM [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.238.189.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:7951;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 15:12:39.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679832759 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).